עיריית באר יעקב

מחלקת קידום ורישוי עסקים


  מחנות נוער וקייטנות- הערכות לקראת הפעילות בקיץ 2024 

כמדי שנה אנו נערכים מראש לקראת הפעילות בקיץ הקרוב.

קייטנות ומחנות נוער טעונים רישוי עפ"י הפריט 7.8 לצו רישוי עסקים התשנ"ה-1995 ובהתאם לצו בריאות העם לפעילות מוסדות חינוך/קייטנות.

על מנת להתחיל בתהליך קבלת רישוי לקייטנות ,יש לעמוד בדרישות של הגורמים השונים.

הגופים המעורבים הם:

-מחלקת רישוי עסקים

- משרד החינוך המפקח על התכנים המעוברים.

- משרד הבריאות המפקח על המזון והתנאים התברואתיים.

- הרשות הארצית לכבאות והצלה.

מצ"ב :

טפסים למשרד הבריאות :

1. דף הסבר להפעלת קייטנה - נספח 1

2. טופס נתוני קייטנה  - נספח 2

 

יש למלא נספחים אלו ולהעביר למחלקת רישוי עסקים .

                                                                 בכבוד רב

                                                                 המחלקה לקידום ורישוי עסקים 

                                                                  טל 08-9785353

                                                                  [email protected]