טפסים להורדה


חברי ועדת המכרזים:

נועם ששון, יו"ר הוועדה

ג'קי גונגרדי

ניסן לביא

מוטי פרנקו

דודי לוין

מכרזי הנדסה, בינוי ותשתיות וכן מכרזים כלליים

כוח אדם

נכסי העירייה- הקצאות מקרקעין

הודעות פרסום בדבר החלטות על התקשרות בפטור ממכרז לשירותי ניהול ו/או פיקוח עם משכ"ל

מאגר יועצים

מרכז קהילתי באר יעקב

פרסומי קול קורא

התקשרות העירייה עם ספק יחיד

נציגי ציבור ועדות בחינה