ביצוע הערכה מקצועית על פי בקשת בית משפט ומתן המלצות סביב סוגיות שונות הנוגעות לקטינים ולחסרי ישע הנזקקים להגנה על פי אופי הבקשה. (משמורת, חלוקת זמני שהות אפוטרופסות וכו')