שפ"מ- שירות פסיכולוגי משלים, במימון הורים

מענה מקצועי תוספתי, לאוכלוסיית הרשות, בתחומים שאינם נכללים בסל השירותים הציבורי:

  • טיפולים פסיכולוגיים ארוכי טווח
  • הדרכות הורים ארוכות טווח
  • אבחונים פסיכודידקטיים לילדי חטיבה ותיכון
  • אבחוני הדלגה, לילדי גן טרום חובה
  • הערכות פסיכולוגיות לצורך שיבוץ למסגרות ילדים מחוננים, או מוכשרים

השירותים ניתנים על ידי פסיכולוגים חינוכיים העובדים בשפ"ח, מחוץ לשעות העבודה הציבורית.