טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים החלטות
פרוטוקול ועדת היגוי מס' 7 19/06/2022
פרוטוקול ועדת היגוי מס' 6 18/01/2022
פרוטוקול ועדת היגוי מס' 5 02/09/2021
פרוטוקול ועדת היגוי מס' 4 21/03/2021
פרוטוקול ועדת היגוי מס' 3 16/11/2020
פרוטוקול ועדת היגוי מס' 2 09/03/2020
פרוטוקול ועדת היגוי מס' 1 22/09/2019