נספח ב - כתב הצהרה והתחייבות מלגאי/ית

מלגאי/ת יקר/ה כתנאי לקבלת המלגה הינך מתבקש/ת להדפיס טופס זה, למלא בו את כל הפרטים הנדרשים ולשלוח אותו עד ליום 8.10.23 חתום אל מח' הצעירים מנהל תוכנית המלגות: עינת מזרחי, מנהלת מח' צעירים שם הרשות המקומית: עירית באר-יעקב

2. עמידה בתנאי הסף של המיזם:
א. במהלך כל שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד אלמד במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני או שלישי או ללימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט, או שאלמד קורס המתוקצב ומפוקח ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה, או בבתי-ספר על תיכוניים לאומנויות המתוקצבים ע"י משרד התרבות והספורט, או בכיתות י"ג – י"ד בחינוך הטכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים ע"י משרד החינוך, או בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך, או שאלמד בתכנית להסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת בבתי ספר לסיעוד המוכרים ע"י משרד הבריאות, או במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע"י המל"ג, או בקורס מורי דרך במוסד המאושר ע"י משרד התיירות המקנה למסיימיו תעודת מורה דרך ארצי מטעם משרד התיירות או מסלול לימודים המקנה תעודה מוכרת ע"י קופות החולים ובתי החולים כמקצוע לעניין העסקה בתחום פרא-רפואי ורפואה משלימה
ב. במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד ועד לא יאוחר מיום 31.7.24 אבצע התנדבות חברתית בהיקף של 70-140 שעות לפחות, בהתאם לדרישות מנהל תכנית המלגות.
ג. הנני אזרח ישראלי.
ד. לא קיבלתי ולא אקבל יותר ממלגה אחת ממפעל הפיס בגין שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד
2. עמידה בתנאי הסף של המיזם:
א. במהלך כל שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד אלמד במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני או שלישי או ללימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט, או שאלמד קורס המתוקצב ומפוקח ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה, או בבתי-ספר על תיכוניים לאומנויות המתוקצבים ע"י משרד התרבות והספורט, או בכיתות י"ג – י"ד בחינוך הטכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים ע"י משרד החינוך, או בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך, או שאלמד בתכנית להסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת בבתי ספר לסיעוד המוכרים ע"י משרד הבריאות, או במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע"י המל"ג, או בקורס מורי דרך במוסד המאושר ע"י משרד התיירות המקנה למסיימיו תעודת מורה דרך ארצי מטעם משרד התיירות או מסלול לימודים המקנה תעודה מוכרת ע"י קופות החולים ובתי החולים כמקצוע לעניין העסקה בתחום פרא-רפואי ורפואה משלימה
ב. במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד ועד לא יאוחר מיום 31.7.24 אבצע התנדבות חברתית בהיקף של 70-140 שעות לפחות, בהתאם לדרישות מנהל תכנית המלגות.
ג. הנני אזרח ישראלי.
ד. לא קיבלתי ולא אקבל יותר ממלגה אחת ממפעל הפיס בגין שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד (חובה) שדה חובה
Browser not supported

סיכום מסמכים נדרשים