נספח א3 - התנדבות

מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה
מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
האם הינך בעל/ת ניסיון הדרכתי
האם הינך בעל/ת ניסיון הדרכתי (חובה) שדה חובה
האם ביצעת בעבר פעילות התנדבותית
האם ביצעת בעבר פעילות התנדבותית (חובה) שדה חובה
האם הינך מבצע כיום פעילות התנדבותית
האם הינך מבצע כיום פעילות התנדבותית (חובה) שדה חובה
תחומי עניין עיקריים
תחומי עניין עיקריים (חובה) שדה חובה
מקצועות לימוד בהם לדעתך תוכל/י לסייע
מקצועות לימוד בהם לדעתך תוכל/י לסייע (חובה) שדה חובה
רמת שליטתך בשפה העברית
רמת שליטתך בשפה העברית (חובה) שדה חובה
רמת שליטתך בשפה האנגלית
רמת שליטתך בשפה האנגלית (חובה) שדה חובה
רמת שליטתך בשפה אחרת
רמת שליטתך בשפה אחרת
באילו ימים הינך יכול/ה לבצע פעילות התנדבותית
באילו ימים הינך יכול/ה לבצע פעילות התנדבותית (חובה) שדה חובה
יש לציין לפחות יומיים
יש לכתוב משעה עד שעה
סמנ/י את הפעילות ההתנדבותית המתאימה לך ביותר
סמנ/י את הפעילות ההתנדבותית המתאימה לך ביותר (חובה) שדה חובה
ניתן לבחור עד 2 פעילויות