נספח א1 - פרטים אישיים

מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה

פרטים על מוסד הלימודים ומקצוע הלימוד של המבקש/ת

לימודים ל:
לימודים ל: (חובה) שדה חובה
שנת לימוד
שנת לימוד (חובה) שדה חובה
ימי לימוד בשבוע
ימי לימוד בשבוע (חובה) שדה חובה
האם הנך מקבל סיוע ממקור כלשהו (מלגה, הנחה, פטור וכדו')?
האם הנך מקבל סיוע ממקור כלשהו (מלגה, הנחה, פטור וכדו')? (חובה) שדה חובה
8. האם הנך מקבל מלגה נוספת דרך מפעל הפיס או בהשתתפות מפעל הפיס
8. האם הנך מקבל מלגה נוספת דרך מפעל הפיס או בהשתתפות מפעל הפיס (חובה) שדה חובה
האם הינך פטור/ה משכר לימוד
האם הינך פטור/ה משכר לימוד (חובה) שדה חובה