מעג"ן- מערך תומך גן

מובילת התוכנית: מיכל גלעד, פסיכולוגית שפ"ח

מקור תקציבי: תכנית 360 לילדים ונוער בסיכון

מסגרות בהן התוכנית פועלת השנה: 30 גני עירייה לגילאי 3-5

תיאור התכנית: תכנית מעגן היא תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך.  צוות מעגן הינו צוות רב מקצועי הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי במסגרות החינוך העירוניות לילדים בגילאי 3-5.

צוות מעגן כולל פסיכולוגיות שפ"ח, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק. מנתחת התנהגות ויועצת חינוכית. צוות זה מהווה גורם  היוועצות ותמיכה לגננות ולהורים לגבי הילדים במסגרת, ומהווה גורם מתערב בכל רבדי המניעה. צוות מעגן מסייע בבניית תוכניות עבודה גניות המותאמות לצרכי הילדים. במקרי הצורך צוות מעגן מסייע להורים בתהליכי הפניה לגורמי טיפול מתאימים בקהילה.

מטרות התכנית מבוססות על כך שהתערבות מוקדמת וטיפול בילדים בעלי קשיים בגיל הרך הינה בעלת השלכות לטווח ארוך: היא מונעת הצטברות והחמרה של קשיים התפתחותיים, מונעת הופעתם של קשיים רגשיים והתנהגותיים נלווים ומאפשרת צמיחה תוך מימוש יכולותיהם של הילדים.