מל"ח - משק לשעת חירום

חברי הועדה:

ושדי יאיר

אדיב סיגי

אורן דני

אלקריף יהודה

אפשטיין אריה

אשכנזי  איתן

בן ישראל ישראל

בקרמן אופיר

גולדמן גלעד

גזיאל יורם

דבוש גלית

דגן מיטל

זוהר יגאל

זיטון יוסי

זעפרני יעקב

חג'בי יעל

חמאני יניב

כהן דבי

לוי בני

לוין מירי

מזרחי משה

מכלוף אשר

מעודה יוסי

משילקר יהושע

עובד מוטי

עקיבא אופיר

פראטי ניסן

קטייב אדוה

שמעוני אורי

שמש איציק

מטרות:

  • המשך קיום האלמנטים החיוניים של המשק האזרחי בשעת חירום, על ידי הבטחת המשך קיומם של השירותים והצרכים החיוניים לאוכלוסייה האזרחית.
  • מתן תמיכה להמשך פעילותו של המשק הכללי גם מעבר למוגדר כחיוני וזאת כעזרה למאמץ הלאומי בשעת חירום.
  • תפקידים בשגרה: תכנון וביצוע תרגילים ליחידות העירייה ביצוע ביקורת מוכנות ביצוע הדרכות והשתלמויות אחזקה ועדכון תוכנת מל"ח 3 קיום קשרים שוטפים לתיאום עם גורמי ההצלה ארגון וריכוז פעילות ועדת מל"ח העירונית.

פס"ח – (פינוי, סעד, חללים)

תפקידים עיקריים:

  • קליטת אוכלוסייה מפונה מאזורי אסון/ אירוע
  • הכנה ארגון והפעלת מתקנים לקליטת אוכלוסייה
  • תכנון, הכשרה והדרכה של כוח אדם לביצוע המטלות
  • טיפול בחללים האזרחים בשעת חירום, זיהוי וקבורה
  • תכנון אמצעים לביצוע המטלות