עיריית באר יעקב
   מחלקת קידום ורישוי עסקים
      

נהלי עבודה

מדריך לרישוי עסקים

ליזם, בעל עסק ולמבקש רישיון עסק בבאר יעקב

 

ברכת ראש העירייה מר ניסים גוזלן: 
מחלקת רישוי עסקים אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע צו רישוי עסקים ותנאי הרישיון מתוקף חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968
מטרת חוק זה להבטיח כי  ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק לטובת הציבור הרחב, 

המחלקה מרכזת את נושא הנפקת הרישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים.
המחלקה מלווה את בעלי העסקים החדשים בתחילת דרכם, בתהליך לקבלת רישיון עסק על ידי הדרכה, תיאום, והסבר מקצועי, מרגע הבירור הראשוני ועד ליום הנפקת הרישיון. כמו כן המחלקה מסייעת לעסקים וותיקים בהליך החידוש לרישיון שפג תוקפו.

מאחל לכם הצלחה רבה ותמיד פנוי לשרותכם.


 

ברכת מנהל מחלקת קידום ורישוי עסקים מר אורי שמעוני:

ברוכים הבאים היזמים והיזמיות , בעלי עסק, עורכי בקשות ו"בעלי מקצוע מוסמכים"  ולמבקשים לפתוח ולקדם עסק בבאר יעקב.(בכל מקום בו מצוינת לשון זכר הכוונה לשני המינים)
צוות מחלקת רישוי עסקים מקדמים את פניכם בברכה ומאחלים לכם הצלחה.

אנו מודים על היוזמה להקים, לפתח או להרחיב עסק קיים  בבאר יעקב ומבקשים לעזור לך להשלים את תהליך הרישוי בצורה המיטבית.


עסק טעון רישוי עפ"י החוק מחויב ברישיון מטעם הרשות המקומית. הרישיון הוא אישי, ייחודי למיקום, לסוג העסק ולבעל העסק והאחריות הינה על בעל העסק לברר האם העסק טעון רישוי.

אנו במחלקת רישוי עסקים נעשה את מירב המאמצים להעניק שירות מיטבי, נוח ויעיל לטובת בעלי העסקים תוך שמירה בלתי מתפשרת על שלום הציבור ואיכות החיים ביישוב.

מה הוא רישיון עסק?

החובה להוצאת רישיון עסק לעסק המבוקש על ידך היא על פי הוראות חוק רישוי עסקים זה חוק מדינה  שבא לשמור על מספר מטרות חשובות:

 1. איכות נאותה של הסביבה.
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו.
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים (העברתם לבני אדם) ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 5. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
 6. קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.
 7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

 קישור לחוק רישוי עסקים

מי הם  העסקים נדרשים לרישיון עסק?

שר הפנים פרסם, על פי הוראת חוק  רישוי עסקים סעיף 1,  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי). ובו יש את רשימת כל העסקים החייבים ברישיון עסק .

בצו רישוי עסקים הוגדרו הנושאים הבאים:

 1. שם ותיאור פריט הרישוי.
 2. רשימת גורמי הרישוי שאישורם נידרש למתן רישיון.
 3. עסקים שיכולים לקבל "היתר מזורז"
 4. עסקים שחייבים בפרסום "מפרט אחיד" הנחיות מקצועיות של המדינה לניהול העסק.
 5. תוקף הרישיון הניתן לעסק בשנים.
 6. חוקים נוספים המחייבים רישוי נוסף המכונים "חיקוק אחר"

        קישור לחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישום)

צו רישוי עסקים מחלק את כל העסקים טעוני הרישוי לעשר קבוצות עסקים:

 1. קבוצה 1- בריאות, רוקחות, קוסמטיקה.
 2. קבוצה 2- דלק ואנרגיה.
 3. קבוצה 3- חקלאות ובעלי חיים.
 4. קבוצה 4- מזון.
 5. קבוצה 5- מים ופסולת.
 6. קבוצה 6- מסחר ושונות
 7. קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט.
 8. קבוצה 8- רכב ותעבורה.
 9. קבוצה 9- שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.
 10. קבוצה 10- תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

העסקים הטעונים רישוי מכונים גם "פריטי רישוי".

לגבי כל עסק הטעון רישוי ניתן למצא בצו את הנתונים הבאים:

 1. מספרו ברשימת העסקים הטעונים רישוי בצו נקרא- "מספר פריט הרישוי".
 2. שם ותיאור העיסוק הנכלל בפריט הרישוי.
 3. רשימת הגורמים שאישורם נידרש למתן רישיון. יש לשים לב כי ביחס לכל פריט רישוי יידרש אישורם של הגורמים, אשר בטור הרלוונטי להם מסומן +[1].
 4. עסקים היכולים לקבל רישיון בהליך מזורז הנקרא- "היתר מזורז" (היתר כאמור יכול ויינתן בטרם פתיחת העסק)
 5. עסקים שחלה לגביהם חובת פרסום "מפרט אחיד"  (הנחיות מקצועיות של כל גורמי הרישוי שיש למלא אותם בטרם מתקבל הרישיון וכן הנחיות לניהול העסק לאחר קבלת הרישיון)
 6. תוקף הרישיון שיוכל העסק לקבל. לכמה שנים יינתן הרישיון- "תוקף הרישיון".
   
 7. חוקים נוספים שיש לעמוד בדרישותיהם והמחייבים רישוי נוסף לעסק, בטרם מתן הרישיון. עמידה בתנאי חוקים אלו היא תנאי לקבלת רישיון . חוקים אלו נקראים בחוק רישוי עסקים-  "חיקוק אחר"

למה חשוב להוציא רישיון עסק:

חוק רישוי עסקים מחייב הוצאת רישיון עסק לעסק שנקבע כטעון רישוי.
הוצאת רישיון מבטיחה שהפעלת העסק בטוחה שלא תפגע בציבור הלקוחות של העסק ובתושבי הישוב והבאים בשעריו.

העדר רישיון יגרום לסנקציות משפטיות עד לסגירת העסק.

במקרים רבים הביטוח במקרה של שריפה או אסון לא יהיה תקף ללא רישיון.

גופים ציבוריים רבים, מתנים את השימוש בעסק בכך שיש לו רישיון כדין. גופים אלו לא יתקשרו עם העסק, לא ירכשו ממנו מוצרים ולא ישתמשו בשירותיו ללא רישיון.  

עסקים גדולים שעוסקים ביצוא נדרשים להציג רישיון.

הוצאת הרישיון מבטיחה עסק איכותי יותר, נגיש יותר ובעל סיכוי להצליח.

תעריף מעודכן ל1.10.22:

בקשה לרישיון עסק וחידוש רישיון עסק וחוות דעת 347 ש"ח

בקשה להיתר זמני 347 ש"ח

העתק מרישיון עסק והעתק מהיתר זמני 174 ש"ח

לסיכום- הוצאת הרישיון מבטיחה עסק איכותי יותר, נגיש יותר, ומגדילה את סיכויי הצלחתו.

תהליך הרישוי:

בתהליך הרישוי תידרש לעמוד בדרישות חוקים ותקנות נוספים כמו תכליות חוק תכנון ובנייה, חוקי הכבאות, חוקי הבטיחות, חוקי המזון חוקי איכות הסביבה ועוד. כל אלו נושאים עליהם מופקדים משרדי ממשלה המכונים "נותני אישור" וכן גורמים נוספים בראשות המקומית המכונים "גורמי רישוי". אישורם של גורמים אלו מהווה תנאי לקבלת הרישיון.
 

מדובר בתהליך חשוב וחיוני אך מורכב וארוך, תהליך הדורש התמסרות מלאה ונכונות לקדם אותו ולמלא אחר דרישות גורמי רישוי שונים במטרה להצליח לסיים אותו בצורה מלאה ומהר ככל הניתן.

תהליך הרישוי על פי החוק מפורט מוגדר בצורה מפורטת בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) ולמעשה כל הדרישות מבעל העסק כדי להגיע לרישיון עסק נמצאות בתקנות אלו כאשר את חלקם נתאר בהמשך הנוהל בהתאמה לדרישות מחלקת רישוי עסקים של בבאר יעקב.

(קישור: לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות))

חשוב לנו להבהיר לך כבר בתחילת הדברים כי ניהולו של עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק, עבירה שגוררת העמדה לדין פלילי בנוסף לאמצעי אכיפה נוספים כמו קנסות וצווים מנהליים, אפשרו לצו סגירה מנהלי, זהו תהליך לא נעים שחשוב להימנע ממנו עד כמה שהדבר מצוי בידך.

מערכת האכיפה של המועצה המופעלת פועלת על פי סדר עדיפויות שלוקח בחשבון גרימת מטרדים לציבור, רמת הסיכון לביטחון הציבור ועיסוק בעסקים עתירי קהל וכן הזמן שלוקח תהליך הרישוי עד להוצאת רישיון עסק (עפ"ר לא יותר משישה חודשים)  . ולכן, השלמת הרישוי במהירות יש בה כדי למנוע הליכים משפטיים או להקל בהם במידה וכבר החלו הליכים משפטיים אך עד לדיון המשפטי הושלם תהליך הרישוי.

קבלת מידע בטרם תוגש הבקשה לרישיון עסק

מידע מוקדם במחלקת רישוי עסקים:

בתחילת התהליך תוכל לקבל מידע מוקדם במשרדי מחלקת הרישוי, מידע הניתן במקום על ידי מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים , מידע הניתן בע"פ או  בכתב וללא עלות כספית.

המידע כולל את כל ההנחיות לניהול תהליך הרישוי.

מידע רלוונטי באשר לבעיות והכשלים הצפויים בתהליך בהתייחס לעסק המבוקש ומיקומו, מגבלות תכנוניות, מגבלות מדיניות עירונית ומגבלות הנוגעות למיקום המבוקש.

בנוסף לכך תוכל לקבל מידע תכנוני המתייחס לתוכניות בניין עיר החלות על המקום ולמדיניות התכנונית במחלקת הנדסה והוועדה המקומית מצפה אפק.
 

כתובת הוועדה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "מצפה אפק"
רחוב בן ציון גליס 9 - אזור תעשייה סגולה, פתח תקוה 

 מיקוד 49277
ימים שני ורביעי בין בשעות 09:00 - 15:0
nמענה טלפוני: ב

טלפון: 03-9302051 

פקס: 03-9048569

המידע המלא לגבי נוהלי העבודה והגישה לחוקים והצווים ניתן לקבל באתר האינטרנט של מחלקת רישוי עסקים

במידה והנך מבקש להיכנס לעסק קיים שכבר היה לו רישיון או שהוא החל בתהליך הרישוי תוכל לקבל במחלקת רישוי עסקים את כל הפרטים על העסק הקודם ובמידה והיו לו בעיות, תוכל לקבל פירוט מלא על כך כמו כן המחלקה תוכל לתת לך צילום התוכנית של העסק הקודם שאושרה כדי שתאפשר לך לבדוק בצורה יסודית את העסק אליו אתה ניכנס.

בנוסף לכך תוכל לקבל במחלקה את כל דרכי התקשורת למחלקה,

פירטי ההתקשרות ושמירת קשר למחלקת רישוי עסקים:
מנהל המחלקה–אורי שמעוני    050-2886027         [email protected]

מזכירת המחלקה ורכזת רישוי - חווה מכלוף  050-2886027       [email protected]

ימי קבלת קהל

ב, ג, ד, בין השעות: 08:30 – 15:00

מענה טלפוני: ימים א' - ה', בין השעות: 08:30 - 13:00

פגישות עם מנהל המחלקה בתאום טלפוני מראש
                                                                                         
טל: 050-6502029  054-2002222  פקס: 08-9208084

"מידע מקדמי":

חוק רישוי עסקים מאפשר לך לבקש ולקבל מידע מקדמי פורמלי ובכתב באשר לדרישות המקצועיות מהעסק ובאשר לתכנון המקצועי של העסק.

מידע מקדמי תמורת תשלום ניתן להפנות למחלקת הרישוי וכן לכל אחד מהגורמים הרישוי (משרדי ממשלה) המופקדים על תהליך הרישוי על פי צו רישוי עסקים.

בעסקים של מזון, בתי אוכל, מקומות ליצור מזון מומלץ מאוד להגיש בקשה למידע מקדמי כולל תכנית העסק המוצעת ללשכת הבריאות המחוזית רמלה.

בקשה למידע מקדמי תוגש על גבי טופס בקשה כמפורט בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) ואליה יש לצרף תכנית עסק כמפורט בתקנות רישוי עסקים החתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך.

הגורם שמקבל בקשה שכזו חייב להשיב תשובה בתוך 30 יום.

יודגש כי הכנת תכנית עסק ותכנון העסק הוא נושא מקצועי ולכן יש להיעזר בבעל מקצוע מנוסה ורצוי גם לקבל המלצות מבעלי עסקים אחרים שקיבלו שירות טוב מאותו בעל מקצוע. תוכל לקבל טופס בקשה למידע מקדמי במשרדי מחלקת הרישוי.
(קישור לטופס 1 בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק)

פערי מידע:

המידע במחלקת רישוי עסקים אינו מלא בכל הנוגע לנושאי תכנון ובנייה.

מידע תכנוני ניתן לקבל אצל מהנדס/ת המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 2 באר יעקב, או בוועדה המרחבית מצפה אפק.

מידע בדבר חריגות בנייה או צווי הריסה שניתנו כנגד הנכס ניתן לקבל במחלקת הנדסה לברור אם יש בנייה לא חוקית בעסק או שמע יש כנגד המבנה צווי הריסה או הליכים משפטיים. ז'בוטינסקי 2 באר יעקב
המידע בדבר צווי סגירה כנגד העסק על פי חוק רישוי עסקים אינו מלא וניתן להשלימו אצל התובעת העירונית שיושבת בבניין  המועצה ז'בוטינסקי 2 באר יעקב

הכנת תוכנית עסק

לצורך הגשת בקשה לרישיון יש צורך לצרף לטופס הבקשה לרישיון  גם תכנית עסק,
תכנית העסק היא תכנית הנדסית, מקצועית ובטיחותית של העסק הערוכה בידי "בעל מקצוע מוסמך".

תוכנית עסק חייבת להיות מוכנה וחתומה על ידי מהנדס אזרחי או אדריכל הרשומים אצל רשם המהנדסים והאדריכלים או בשירותי הנדסאי הנדסה אזרחית או הנדסאי אדריכלות לגבי עסקים הפועלים  "במבנים פשוטים" כהגדרתם בחוק תכנון ובנייה.

עסק הבנוי במבנה שאינו בעל היתר בנייה ועסק הכולל שטח פתוח או חצר פתוחה יחויב בהגשת "תכנית מדידה" שהיא תכנית טופוגרפית מדויקת שמכין מודד מוסמך שגם חותם עליה ההיא תשמש  כבסיס לתוכנית העסק.

כיצד מוגשת תכנית העסק: תכנית העסק היא תכנית הגשה ברצף המקופלת בצורת גרמושקה ומכאן שמה "גרמושקה" (אקורדיון ברוסית)

תכנית עסק תכלול את הפרטים הבאים:

תרשים סביבה

1..  (א)  תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות העניין.

          (ב)  בתרשים סביבה יצוינו –

(1)   הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

(2)   מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

(3)   הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

מפה מצבית

2..  (א)  מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות העניין.

          (ב)  במפה המצבית יצוינו –

(1)   שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו; גבולות העסק יסומנו בקו עבה;

(2)   מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי;

 (3)   מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

(4)   מיתקנים לסילוק אשפה;

(5)   מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם;

(6)   מערכות לכיבוי אש;

(7)   חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים;

(8)   מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.

 

תכנית עסק

3. .  (א)  תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

          (ב)  בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

(1)   החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק;

 (2)   מתקני תברואה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים;

(3)   מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק;

(4)   פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה;

(5)   מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

(6)   מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;

(7)   מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

(8)   ארובות;

(9)   מערכות וציוד כיבוי אש;

(10)  מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם;

(11)  המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970;

(12)  מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג).

          (ג)   שני חתכים כמפורט להלן:

(1)   חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם;

(2)   חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

          (ד)  בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.

פרטים נוספים

4.  (א)  נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 12 עד 14 רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

          (ב)  רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

      (ג) יש להגיש ביחד עם הגרמושקה גם את התוכנית על דפי a4 לצורך סריקה למחשב האגף.

תכניות מיוחדות:.

 1. תכנית בטיחות:
  בעסקים של עינוג ציבורי ואירועים חד פעמיים ,תכנית עסק תכלול גם תכנית בטיחות החתומה על ידי מהנדס או הנדסאי המתמחה בבטיחות האירועים מדובר בתוכנית משולבת.
 2. נספח בטיחות: לתכנית הבטיחות יש לצרף נספח בטיחות נספח המאחד את כל נושאי הבטיחות של העסק או האירוע. נספח בטיחות לאירוע יוכן על ידי מהנדס, יועץ או מורשה בטיחות לאירועים שמלווה את האירוע.

(קישור: מפרט אחיד אירועים חד פעמיים)

 1. תכנית לבית אוכל:
  לפי דרישת משרד הבריאות לבית אוכל תוגש תכנית שתכלול גם תכנית מפורטת של המטבח בקנה מידה 1:50 וכן לשלב בתכנית העסק גם תכנית האינסטלציה ומערך הספקת המים והביוב של העסק. יש לצרף לתוכנית מסמך "פרשה טכנית" המתאר את תהליכי העבודה וסוגי הפעילות והמזון שיוכנו במקום כפי שדורש משרד הבריאות.
  (קישור: הנחיות להכנת פרשה טכנית)
 2. תכניות לעסק למניעת מטרדים:
  עסקים שמטגנים או מבשלים או צולים על האש בהיקף שעלול לגרום למטרדי ריח ועשן ידרשו להכין בתוכנית עסק פירוט האמצעים למניעת מטרדי ריח ועשן ולהציג המתקנים כמו מנדפים וארובות.
  עסקים שמתוכננת בהם השמעת מוסיקה רועשת ידרשו לכלול בתוכנית את האמצעים למיגון אקוסטי של העסק כמו קורות אטומים, מבוא אקוסטי וכד.
  (קישור: מפרט אחיד למניעת מטרדים מבית אוכל)

מניעת מטרדים מעסקים:

עסק שיש בו פוטנציאל לגרימת מטרדים חייב לעמוד בדרישות המקצועיות למניעת מטרדים כפי שיקבעו גורמי איכות הסביבה במועצה ובתנאי המפרט האחיד למניעת מטרדי איכות הסביבה.

(קישור: מפרט אחיד למניעת מטרדים ואיכות הסביבה)

הגשת בקשה לרישיון:

בקשה לרישיון עסק תוגש למחלקה לרישוי עסקים על גבי טופס בקשה לרישיון:
(קישור לטופס בקשה לרישיון)

לבקשה לרישיון יש לצרף את תכנית העסק שהוכנה ונחתמה על ידי "בעל מקצוע מוסמך" כמפורט בסעיף הקודם. יש להגיש 5 עותקים בצורת גרמושקה ועוד עותק אחד נוסף בפורמט A4. (לצורך סריקה במחלקה)

בעל מקצוע מוסמך: מהנדס  אזרחי, אדריכל רשום, הנדסאי בניין או אדריכלות לעסק שיש בו עד 4 קומות

עם הגשת הבקשה לרישיון ולאחר שהיא תיבדק על ידי עובדי המחלקה, תקבל אישור על הגשת הבקשה לרישיון ובאישור זה יפורטו פירטי העיסוק של הבקשה לרישיון כפי שצו רישוי עסקים מגדיר אותם כולל המספר הסידורי של הפריט בצו.

(קישור טופס אישור על הגשת בקשה לרישיון)

 

מעובדי המחלקה גם תקבל הסבר על תהליך הרישוי הצפוי לבקשה כולל רשימת גורמי הרישוי, משרדי ממשלה וגורמי רישוי עירוניים שאישורם נידרש וכן מי הגורמים שיבקרו בעסק ויערכו בו ביקורת ואת דרכי התקשורת אליהם כך שתוכל עקוב אחרי תהליך הרישוי.

יודגש כי אישור על הגשת בקשה אינו מהווה רישיון עסק ולא בא במקומו.

מתי להגיש בקשה לרישיון עסק?

בעת פתיחת עסק חדש.1.

2. במידה ויחול שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשה בקשה חדשה כמפורט להלן:

 • 3. הגדלה או הקטנת השטח.
 • 4. שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק.
 • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.5. 
 • שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות וכד' .6.

 7. סגירת העסק  - מחייבת מתן הודעה כתובה למח' רישוי עסקים

תהליך הרישוי:

נותני אישור וגורמי רישוי

גורם מאשר

 

כתובת

טלפון ומייל

 

וועדה מרחבית לתכנון ובניה מצפה אפק

 

בן ציון גאליס 2 פתח תקווה

מיקוד 49277

 

[email protected]

 

03-9302102 אתי ויזן

 

מחלקת איכות הסביבה בעיר

הגפן פינת התאנה

[email protected]

 

08-9785354  יוסי זיתון

 

מחלקת תברואה

הגפן פינת התאנה

[email protected]

 

08-9785354 יוסי זיתון

 

משטרת תחנת רמלה

הרצל 80 רמלה

רס"ב גבעון טלאור בקר אבטחה ורישוי

 

08-9279586

 

 

וטרינר עירוני

הגפן פינת התאנה

[email protected]

 

רמיט לרמן -08-9785348

משרד העבודה

 

שלמה 53 תל אביב

 

 

[email protected]

 

03-7347000

משרד הבריאות רמלה

 

דני מס 3 רמלה

[email protected]

 

08-9181210 ציפי מוסקונה

כיבוי אש איילון

 

דרך הרמ"א 1 רמלה

[email protected]

 

4964 ָ*

פיקוח עירוני

 

הרצל בעל הנס 7

[email protected]

 

08-9730603  גיא שרעבי

מחלקת הנדסה

 

ז'בוטינסקי 1 באר יעקב

[email protected]

 

08-9785411 אורינה טלקר

תברואן המועצה

 

הגפן פינת התאנה

[email protected]

 

08-9785354 יוסי זיתון

 

 

כיבוי אש:

חלק מהעסקים טעוני הרישוי חייבים לעמוד בדרישות כיבוי אש ולקבל את אישורם או לחילופין להגיש תצהיר בדבר עמידת העסק בדרישות כיבוי אש.

רשות הרישוי תנחה את המבקש רישיון מתי העסק חייב באישור כיבוי אש ומתי ניתן להסתפק בתצהיר או שהעסק כלל אינו נידרש לאישור או תצהיר כיבוי אש.

רשות הרישוי תישלח הפניה לרשות הכיבוי מיד לאחר קליטת הבקשה ברשות הרישוי.

רשות הכבאות וההצלה תטפל בבקשה על פי נהלי הרשות שמפורטים מטה:
תהליך הטיפול בכיבוי אש: https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen

דרישות כיבוי אש מעסקים:
https://www.gov.il/apps/Kabaut/Shalhevet/treeView/?mainCatId=2

תצהיר כיבוי אש.

בצו רישוי עסקים נקבעו העסקים שאינם חייבים בביקורת ואישור כיבוי אש אלא הם נדרשים לקחת אחריות, להוציא את ההנחיות והדרישות לסוג העסק מאתר האינטרנט של כיבוי אש שכתובתו: 102.gov.il .
קישור לאתר כיבוי אש.

לאחר מילוי דרישות הכיבוי המפורטות במפרטים של כיבוי אש, יש למלא את התצהיר ולהחתים עליו עורך דין או רשם בית המשפט.
את התצהיר המלא יש להגיש לרשות הרישוי. עם קבלת התצהיר המלא תוכל רשות הרישוי להזין במחשב האגף אינדיקציה לאישור תחנת כיבוי אש.

מי חייב בתצהיר כיבוי אש. https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission

טופס תצהיר: https://www.gov.il/BlobFolder/service/business_liscense_deposition_submission/he/Tazhir2018.pdf

מעקב וניהול תהליך הרישוי:

תהליך הרישוי בנוי בשיטה שבו לאחר שאתה מסיים את הגשת הבקשה לרישיון, מחלקת רישוי עסקים מעבירה את הבקשה לטיפול גורמי הרישוי השונים לאחר שהוגשו כל המסמכים הנדרשים וקיבלת אישור על הגשת בקשה.

גורמי הרישוי השונים אמורים לקבל את ההפניה ולבקר אותך בהקדם אפשרי כדי לבדוק את העסק ולתת לך הנחיות למילוי.

חובה עליך: להיות אקטיבי, עליך ליצור  קשר תוך זמן קצר עם נותני האישור וגורמי הרישוי ברשות במקומית, , לדרוש לדעת מתי הוא מגיע לביקורת, הקפד להימצא בעסק בזמן הביקורת.

במידת הצורך תוכל להיעזר, לצורך תזכורת לגורמי הרישוי, במנהל/ת מחלקת רישוי עסקים שיעמוד לרשותך ותוציא , במידת הצורך, הפניה חוזרת לגורם הרישוי או שתזרז אותו.

 
 

חשוב:
לאחר שנערכה ביקורת וקיבלת הערות לתיקון, בצע אותם מיד ולא יאוחר מ-30 יום ועדכן את גורם הרישוי שערך את הביקורת בכל עיכוב בתיקון הליקויים. במידת הצורך בקש ארכה מאותו הגורם.

 

 

 

 

 

 

זכור:  גורמי הרישוי מחויבים לסיים טיפולם בבקשה לרישיון בתוך 30 יום ולתת תשובה למערכת הרישוי. לכן העדר התייחסות רצינית מצדך באופן מידי, תביא את אותם גורמים להוצאת הודעת סירוב לבקשה לרישיון, ההודעה תביא להתחלת  תהליך האכיפה.

חשוב שתדע, בתהליך הרישוי מטפלים בעלי תפקיד הנושאים באחריות אישית ולכן הם מבקשים שייקחו אותם ברצינות וימלאו אחרי דרישותיהם בקפדנות, שמור איתם על תקשורת אישית, עדכן אותם בכל שלב של ביצוע הדרישות עד לסיום תהליך הטיפול והודעה שלהם כי מולאו דרישותיהם.

ביקורת תברואית וביקורת התאמת העסק לתכניות שהוגשו:

הבקשה לרישיון תועבר על גבי טופס בקשה לחוות דעת למחלקת הפיקוח שתוציא מפקח בעל הכשרה לרישוי עסקים לבדיקת פירטי העסק , התאמת העסק לבקשה והתאמת העסק לתכנית שהוגשה.

ביקורת תברואית:  במידע ומדובר בעסק של מזון, תועבר הבקשה לבדיקת תברואן המועצה שיערוך ביקור בעסק וייתן את חוות דעתו. בעסקים בהם משרד הבריאות אינו נותן אישור לפעולה, יערוך התברואן ביקורת רישוי מלאה להתאמת העסק למפרט האחיד במידה ויש כזה ויאשר את מתן הרישיון או שייתן דרישות לתיקון הליקויים בעסק.

מעקב תיקון ליקויים: בתום 30 יום מקבלת דוח הביקורת בעסק יערוך התברואן ביקורת חוזרת שלאחריה יקבע אחד מאלה:
1. אישור מתן רישיון.
2. יכין וימסור לעסק דוח ליקויים שני לתיקון.
3. יוציא המלצה לסירוב לתת רישיון לעסק.

ביקורת משולבת: בעסקים בהם נדרשת הסכמת משרד הבריאות יתואם ביקור משותף של תברואן המועצה ומפקח משרד הבריאות בעסק. בסיום הביקורת יקבע מי מוציא את דו"ח הליקויים לעסק ומי יערוך ביקורת חוזרת לבדיקת תיקון הליקויים.

עריכת ביקורות נותני האישור בעסק:

עם קבלת הבקשה לרישיון אצל נותנו האישור הם מחויבים לתת תשובתם בתוך 30 יום לאשר את הבקשה, לדחות אותה או לקבוע תנאים מוקדמים נדרשים לפני מתן אישורם.

לאחר שבעל העסק ביצע את הדרישות ממנו ודיווח על ביצוע הדרישות  עומדות לרשות נותן האישור 30 יום לערוך ביקורת חוזרת או לאשר את הבקשה ללא ביקורת חוזרת.

לאחר 30 יום בהעדר התייחסות של נותן האישור תוכל רשות הרישוי לראות כאילו תוקנו הדרישות ותוקנו הליקויים לכפוף לקבלת תצהיר בעל העסק על תיקון הליקויים או העברת תצלומים המאשרים תיקון הליקויים.

במידה והערות נותן האישור או גורם הרישוי לא מקובלות עליך ניתן לערער עליהם התוך 20 יום ל"גורם בכיר" במשרד של נותן האישור. בכל משרד ניתן למצא באתר האינטרנט מי הוא הגורם הבכיר אליו יש לפנות בהשגה.

השגה:

חוק רישוי עסקים קובע כי כל נותן אישור  חייב לפרסם באתר האינטרנט מי הוא גורם ההשגה אליו ניתן לפנות במקרה של השגה על דירות אחד המבקרים או הממונה על רישוי עסקים במשרד הממשלתי.

הגשת השגה כרוכה בתשלום אגרה בעלות כמו בקשה לרישיון עסק האגרה תשולם לקופת המדינה במקרה של גורם ממשלתי.

במידה ואינך מוצא את שמו וכתובתו של גורם ההשגה תוכל לפנות למחלקה לרישוי עסקים ולבקש את פרטיו של גורם ההשגה העדכני.

ראש העיר בתפקידו כגורם רישוי חייב למנות גורם השגה ברשות המקומית. גורם זה יכול להיות בעל תפקיד אחד או למנות וועדה שתדון בהשגות.

הגשת השגה כרוכה בתשלום לקופת העירייה בגובה אגרה לבקשה לרישיון עסק.

אכיפה:
עם איתור עסק שפועל המועצה ללא רישיון ידרוש המפקח של מחלקת הפקוח מבעלי העסק לפנות למחלקת רישוי עסקים ולהגיש בקשה לרישיון עסק.

בתום 90 יום ממתן ההתראה לעסק יערוך המפקח ביקורת נוספת שבסופה יחליט:
1. העסק הגיש בקשה לרישיון וכעת ניתן לתת לו 6 חודשים ארכה להשלמת תהליך הרישוי.
2. העסק לא החל או לא השלים את תהליך הרישוי ולכן יכין המלצה לתובעת של המועצה
    להגיש תביעה כנגד העסק בגין ניהול עסק ללא רישיון.
3. במידה והעסק נמצא כבר בהליך רישיון לאחר הגשת הבקשה ולאחר שחלפו 6 חודשים
     וטרם יצא רישיון, יערוך המפקח התייעצות עם מנהל מחלקת רישוי באם להגיש כנגדו
      המלצה להגשת תביעה משפטית או שניתן לתת לעסק ארכה נוספת להשלמת תהליך
      הרישוי.

(ראה מפרטים אחידים)

אישור הנדסי.

במסגרת תהליך הרישוי נדרשת גם בדיקה כי העסק עומד בתכליות דיני תכנון ובנייה.

את הבדיקה תערוך מחלקת ההנדסה במועצה ו/או הוועדה המרחבית "מצפה אפק".

במידה והעסק המבוקש תואם את היעוד והשימושים שנקבעו בהיתר הבנייה ואת השימושים המותרים על פי התב"ע (תכנית בניין עיר) ניתן לאשר את  הבקשה.

במידה ויתגלה כי בעסק יש חריגות בנייה תוציא מחלקת ההנדסה ו/או הוועדה המרחבית המלצה לסירוב לבקשה. חשוב לציין במסגרת חוק רישוי עסקים נקבעו כללים בהם ניתן לאשר רישיון עסק במקרים שמוגדרים בחוק גם בבניין שאינו עומד בדיני תכנון ובנייה.
 

במידה ויתגלה בבדיקה כי בעסק יש בנייה ישנה לא מוסדרת שאין כנגדה הליכים משפטיים או מנהליים תפעל המחלקה להעלות את הבקשה לבחינה במסגרת פורום לבדיקת חריגים על פי הנחיות  היועץ המשפטי לממשלה לרישוי עסק במבנים לא מוסדרים. וכן הוראות חוק רישוי עסקים בתיקון 34 סעיף 8א1 לחוק שמגדירות באיזה מקרים רשאי מהנדס הוועדה המרחבית  לאשר רישיון עסק במבנה שאינו עומד בדיני תכנון ובנייה. החלטת תימסר לך על ידי מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים.

(ראה מפרטים אחידים)

"שימוש חורג".    או "שינוי שימוש לצרכי עסק"

בזמן הבדיקה ההנדסית תיבדק התאמת העסק ליעוד של היתר הבניה וליעוד של הקרקע על פי התב"ע

במידה וימצא שהעסק אינו תואם תב"ע, יידרש העסק לעבור תהליך של הוצאת היתר "שימוש חורג" על פי חוק תכנון ובנייה ובמידה והבקשה לשימוש חורג לא תאושר,  רשות הרישוי תוציא לעסק סירוב.
. במידה והעסק תואם את השימושים המותרים בתב"ע אך אינו תואם את ההיתר, יידרש העסק לעבור הליך של "שינוי שימוש לצרכי עסק"

במקרה של "שימוש חורג" תופנה למחלקת רישוי בנייה שבוועדה המרחבית מצפה אפק להגשת בקשה להיתר שימוש חורג או בקשה  "לשינוי שימוש לצרכי עסק" לפי הצורך. הנחיות להגשת הבקשה תקבל במחלקת הנדסה שבוועדה המרחבית.

במסגרת תהליך השימוש חורג חובה להיעזר בבעל מקצוע מוסמך להוצאת היתרים שיבצע עבורך את כל התהליך.

נדרשת הגשת בקשה לשימוש חורג עם תכנית הנדסית מתאימה.

נדרשים פרסומים בעיתון לצורך קבלת התנגדויות.

נדרשת החלטת ועדה מקומית או רשות רישוי לפי חוק תכנון והבנייה.

לעיתים יהיו לוועדה דרישות נוספות

לעיתים תידרש לשלם היטל השבחה.

היטל השבחה:

 • במידה וניהול העסק במבנה המבוקש מהווה שימוש חורג, לאחר החלטת הוועדה המרחבית לאשר את הבקשה  יערך במקום סקר שמאות ותיקבע לך שומת היטל השבחה. לתשומת ליבך, היטל ההשבחה חל על פי חוק על בעל הנכס הרשום במסמכי רישום המקרקעין (הטבו)
 • במקרה של שימוש חורג מהיתר הבנייה בלבד, אתה זכאי לקבל היתר שימוש חורג ורישיון עסק לאחר תשלום של 25 אחוז בגובה סכום השומה שחלה על הנכס.
 • במקרה של שימוש חורג מתב"ע אתה זכאי לקבל היתר שימוש חורג ורישיון עסק לאחר תשלום 40 אחוז מגובה סכום השומה שנקבעה לך.
  על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התו"ב, העירייה תיגבה את ייתרת הסכום מבעל הנכס כפי שגובים ארנונה. והטיפול בנושא מול הרשויות, אינו באחריותך עוד.
 • ערר על גובה השומה:

ערר על גובה השומה:

 •  לאחר שנקבעה לעסק שומת השבחה בסכום שאינו מקובל עליך או על הדרישה כולה ניתן להגיש ערר לשמאי מכריע שאת פרטיו תוכל לקבל במחלקת הנדסה של הוועדה המרחבית.

השגה על החלטת מהנדס הוועדה המקומית לסירוב מטעמי אי עמידה בתכליות התו"ב.

ניתן להגיש השגה על החלטות רשות הרישוי ומהנדס העיר שלא לאשר את הבקשה. ההשגה תוגש למנהל מחלקת רישוי עסקים שיעביר אותה לדיון נוסף בפני מהנדס העיר.

הערר על סירוב הוועדה המקומית  לאשר לך שימוש חורג או לאשר מתן הרישיון.

ערר על סירוב הוועדה לאשר לך שימוש חורג תוגש לוועדת ערר המחוזית לנושא תכנון ובנייה. את הערר ניתן להגיש לבד אך רצוי להיעזר בבעל מקצוע מהתחום המשפטי הבקיא בתכנון ובנייה או מהנדס או אדריכל.

הוועדה המרחבית מצפה אפק:

קבלת קהל

ימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 08:00 - 12:00
 

קבלת קהל במחלקת היטל השבחה

ימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 09:00 - 12:00
 

קהלת קהל למהנדסת הוועדה

יש לתאם פגישה מראש באמצעות שליחת מייל לכתובת [email protected]

מענה טלפוני

ימים שני ורביעי בין בשעות 09:00 - 15:00

טלפון: 03-9302051 

פקס: 03-9048569

כתובת הוועדה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "מצפה אפק"
רחוב בן ציון גליס 9 - אזור תעשייה סגולה, פתח תקוהמיקוד 49277

נגישות לאנשים עם מוגבלויות:

חוק רישוי עסקים מחייב כי כל עסק החייב בנגישות לאנשים עם מוגבלויות להציג אישור מאת בעלי מקצוע שהוסמכו לכך. בעלי המקצוע הם:

"מורשה נגישות מתו"ס" (מבנים, תשתיות וסביבה)

"מורשה נגישות השירות".

על פי חוק רישוי עסקים בעל העסק יציג אישור מאת שני בעלי המקצוע כי העסק עמד בדרישות הנגישות כתנאי לקבלת רישיון

דרישות הנגישות והעסקים החייבים בנגישות מפורטות  בתקנות הנגישות לבניין קיים.

בעל העסק יציג את האישור מבעל מקצוע בפני מנהל/ת המחלקה לפני קבלת הרישיון.

בתהליך חקיקה מתקדם נמצאות הקלות בנושא הדרישה מעסקים החייבים בהתקנת סידורי נגישות להציג רק אחד משני האישורים או שהם פטורים מהנגשה של העסק. עם פרסום התיקון לחוק יעודכן האתר ויעודכנו הדרישות.

(קישור: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011)

 

התקנת מז"ח (מונע זרימה חוזרת)

בתקנות לשמירת איכות המים נקבע כי כל עסק שמפורט בתקנות החייב בהתקנת מז"ח על קן המים. בעל העסק ישכור מתקין מוסמך למז"ח על ידי משרד הבריאות (רשימת מתקינים ראה הנוהל המצורף) שיתקין  את המזח. בגמר ההתקנה חבקש אישור בדבר התקנת מז"ח מאת המתקין וימסור את  האישור למחלקת המים ולמחלקת רישוי עסקים מאת "מתקין מז"ח מוסמך" כי הותקן בעסק המז"ח.

במידה ואין בעסק מים ואתה חושב שאין צורך במז"ח, ניתן להגיש בקשה למחלקת המים לקבלת פטור מהתקנת מז"ח. הבקשה לפטור תועבר לתאגיד המים ומשם למשרד הבריאות שהוא בעל הסמכות למתן פטור. הבקשה תוגש על גבי טופס כמפורט בנוהל המצורף בזה.

הנחיות  מפורטות בנושא ראה את המפרט שקישור אליו מצורף.

(ראה מפרטים)

עסקים שמוכרים סיגריות או מוצרי טבק:

עסקים המוכרים מוצרי טבק , מדובר במרכולים, פיצוציות או קיוסקים וכן בתי אוכל ועוד וכן גם עסקים שמוכרים רק מוצרי טבק. כל אלה ידרשו להתקין שילוט מיוחד בעסק כמפורט במפרט האחיד למכירת מוצרי טבק. הנחיות מיוחדות נמצאו במפרט המיוחד המצורף בזה.
הזהרה: עישון בעסק בניגוד לחוק יכול לגרור קנסות של 5,000 שקל ויותר.

(ראה מפרטים)

מכירת אלכוהול בעסקים:
עסקים שבהם נימכר אלכוהול הן לצריכה במקום והן לצריכה מחוץ לבית העסק כמו מרכולים יידרשו להתקין שילוט מתאים בעסק ולפעל על פי ההוראות לגבי הגבלת שעת מכירה עד 23:00 וכן מגבלות נוספות לגבי גיל הקונים ההנחיות המפורטות במפרט האחיד.

הנחיות מפורטות נמצאות בקישור לנהל המצורף בזאת.

(ראה מפרטים)

נושאי איכות הסביבה:

הנחיות היחידה לאיכות הסביבה בבאר יעקב מרוכזות באתר האינטרנט של המועצה בקישור:

ההנחיות עוסקות בתברואה ופינוי אשפה, גזם ופסולת לסוגיה השונים .מחזור, מים וביוב ושימוש בשטחים הציבוריים.

בנוסף להנחיות הכלליות יש נוהל מפורט להנחיות איכות הסביבה לרישוי בתי אוכל ועסקים העוסקים ביצור והספקת מזון..

(ראה מפרטים)

התקנת מז"ח (מונע זרימה חוזרת) וקבלת פטור מהתקנת מז"ח.

תקנות בריאות העם מחייבות התקנת מז"ח בעסקים רבים על פי המפורט בתקנות.

נוהל מפורט מצוי בין נוהלי רישוי עסקים ומצורף הקישור אליו.

בנוהל מפרטים העסקים החייבים בהתקנת מז"ח נהלי האישור והמעקב והנהל כיצד יש לבקש פטור מהתקנת מז"ח.

קישור לנהל רישוי עסקים התקנה ופטור ממז"ח

קישור לנהל רישוי עסקים התקנת מז"ח.

מניעת רעש ודרישות האקוסטיות.

בעסק הגורם למטרדי רעש או יש לו פוטנציאל לגרימת מפגעי רעש תוכל היחידה לאיכות הסביבה לדרוש מיגון אקוסטי  של המבנה ולבקש גם חוות דעת שא הקוסמטיקאי מוסמך להיותו של המבנה מוגן מדליפת רעש.

עסקים מועדים לרעש: מסעדות עם מוסיקה, מפעלים עם מערכות רועשות, פאבים, אולמי שמחות אולפני הקלטה מערכות קירור ומיזוג גדולות חיצוניות. ועוד.

החוק מאפשר חריגה מהוראות הרעש בימים מסוימים ובשעות קבועות במפורטות בחוק העזר שקישור אליו מפורט בהמשך סעיף זה.

מועצה מקומית באר יעקב מפרסמת הנחיות מפורטות למניעת מטרדי רעש בחוק העזר:

ההנחיות המקצועיות המדויקות מצויות גם בתקנות למניעת רעש שמצורף הקישור אליהם:

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992

טיפול בזיהום אויר וריחות:

עסקים שיש להם פוטנציאל לזיהום אויר וגרימת ריחות רעים התבקשו לנקוט באמצעים למניעת הריחות וזיהום אויר.

עסקים מסוג זה הם מסעדות ועסקים עם בישול וצליית  בשר ובישול מזון, מפעלי מזון, מפעלים תעשייתיים וכד'.

היחידה לאיכות הסביבה תיקבע סוכי המערכות הנדרשים לטיפול בזיהום האוויר ומניעת תלונות תושבים.

לגבי מסעדות יש פירוט הדרישות בנוהל העירוני למניעת מטרדי איכות סביבה ממסעדות

קישור לנהל מניעת מטרדי איכות סביבה ממסעדות ובתי אוכל.

עסקים שגורמים לאבק בתהליך היצור או נוצרת פסולת בתהליך היצור ידרשו להסדיר קליטת האבק והפסולת ישירות למכלי אחסון ולא לגרום לפיזורם באוויר.

עסקים העוסקים בשיש וליטש אבנים ידרשו לעמוד בדרישות משרד העבודה למניעת מחלות שנגרמות מאבק של ניסור ושיוף שיש.

טיפול בזיהום קרקע

עסקים רבים מהווים פוטנציאל לזיהום קרקע.

מנהל  לאיכות הסביבה או המשרד להגנת הסביבה ינחו עסקים אלו בדרישות למניעת החדרת מזהמים לקרקע על ידי ריצוף מתאים, תעלות ניקוז לשמנים ודלק וביצוע בדיקות זיהום קרקע במידת הצורך.

להלן העסקים המועדים לזיהום קרקע:

תחנות דלק.

מפעלי ציפוי מתכות.

מפעלי מתכת.

מפעלים עם חומרים מסוכנים.

מפעלי מוצרי חלב וכד.

כל מפעל שיוגדר כבעל פוטנציאל לזיהום קרקע

טיפול בזיהום מים  כולל חובת התקנת מז"ח (מונע זרימה חוזרת)

תהליך הרישוי אמור לוודא שאין בעסק תהליכים שעלולים להביא לזיהום מערכת המים של העיר.

 • בתקנות שקבע משרד הבריאות לשמירת איכות המים נקבע כי כל עסק שמפורט בתקנות החייב בהתקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת ("מז"ח") על מערכת  המים התקנות גם מפרטות את רשימת העסקים החייבת בהתקנת מז"ח.
 • להלן קישור לתקנה
  תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב- 1992
 • במידה והעסק שלך נמנה על העסקים הטעונים התקנת מז"ח, עליך להיעזר במתקין מוסמך למז"ח, שהוא בעל הסמכה תקפה של משרד הבריאות (רשימת מתקינים ראה הנוהל המצורף) שיתקין  את המזח, וינפיק לך אישור על כך, שיימסר למנהלת מחלקת רישוי .
 • במידה והעסק שלך הינו אחד מאלו המנויים בתקנות אך אין בעסק מים, ואתה חושב שאין צורך במז"ח, ניתן להגיש בקשה למחלקת הרישוי לקבלת פטור מהתקנת מז"ח. הבקשה לפטור תועבר לתאגיד המים ומשם למשרד הבריאות שהוא בעל הסמכות למתן פטור. הבקשה תוגש על גבי טופס כמפורט בנוהל המצורף בזה.

(ראה מפרטים)

טיפול בחומרים מסוכנים

טיפול בחומרים מסוכנים מחייב את העסקים העוסקים בכך להצטייד בהיתר רעלים מדי שנה מטעם המשרד להגנת הסביבה. בתהליך הרישוי המשרד גם יקבע את התנאים הנדרשים לעסק כדי למנוע סכנה לעובדים ולציבור.

מפעלים שיוגדרו על ידי היחידה לאיכות הסביבה או המשרד להגנת הסביבה כ"מפעלים מסוכנים" כהגדרתם בתקנות רישוי עסקים  יידרשו להכין תיק מפעל ולעמוד בהוראות הקבועות בתקנות מפעלים מסוכנים:
תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג-1993

פינוי פסולת חומרי מסוכנים תיעשה בהתאם לכל דין לרבות הוראות תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרי מסוכנים) התשנ"א- 1990. הפינוי יעשה לאתר מאושר לכך ובאחריות בעל העסק לשמו העתק מתעודת המשלוח של הפינוי בעסק.

אסבסט

הטיפול בעסקים בהם יש גגות אסבסט או מתקנים שבנויים מאסבסט מחייבים הוראות מיוחדות.

יש לוודא כי העסק והטיפול באסבסט עומד בהוראות החוק למניעת ניזקי האסבסט:
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011

וכן בהוראות התקנות:
תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק )בקשה לרישיון עוסק באסבסט ותנאים נוספים(, התשע"ג-2012.

לא יסלק או יפה אדם אסבסט או פסולת אסבסט ולא יפנה אותה אלא לאתר פסולת כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט לשם הטמנתו. פינוי אסבסט מהשטח יעשה רק על ידי קבלנים מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה לפינוי אסבסט והפינוי יעשה לאתרים מאושרים לאסבסט.

מניעת קרינה אלקטרו מגנטית

עסקים שמהווים גורם לקרינה אלקטרו מגנטית כמו חוטי חשמל מתח גבוהה או שנאים גדולים מסוכנת חייבים בבדיקה ואישור של המשרד להגנת הסביבה שלהם היכול המקצועית לבדיקת עוצמת הקרינה .
משרד העבודה אחראי על פי החוק לוודא שעובדים אינם נפגעים מקרינה מסוכנת המפעל אך הגורם בעל היכולת לבדוק ולהנחות כיצד יש לטפל בסכנות הוא המשרד להגנת הסביבה.

הוצאת רישיון עסק/ היתר מזורז או היתר זמני.

עם קבלת כל האישורים לרישיון, תוציא המחלקה רישיון עסק.

על הרישיון יחתום ראש המועצה או מי שיוסמך על ידה.

הרישיון יימסר לך בעסק או שישלח בדואר או שתוזמן לקבל אותו במשרדי המחלקה.

היתר זמני:

קיימת אפשרות שגורם רישוי אחד או יותר יבקש לתת לעסק "היתר זמני" לתקופה קצובה עד שנה כדי לאפשר לעסק להשלים דרישות או לצורך ניסיון לעמידה בדרישותיו.

יש אפשרות שאחד מגורמי הרישוי טרם החל את טיפולו בעסק  גם לאחר שעברו 30 יום מאז קיבל את הבקשה לחוות דעת. במקרה זה לרשות הרישוי סמכות להחליט לתת לעסק היתר זמני לתקופה שתקבע מנהל/ת המחלקה שלא תעלה מעל תקופה של שנה וניתן להאריך אותה לשנה נוספת מקסימום שנתיים. ההיתר יינתן לאחר תזכורת נוספת לנותן האישור והמתנה של 7 ימים נוספים.

היתר מזורז:
על פי חוק רישוי עסקים ניתן לתת היתר מזורז לעסק שהוגדר בצו רישוי עסקים כזכאי להיתר מזורז בתנאים שנקבעו בחוק רישוי עסקים לקבלת היתר מזורז. במשרד הרישוי ינחו אותך אם יש אפשרות לקיים תהליך להוצאת היתר מזורז לעסק שלך. מדובר בתהליך מורכב עם תנאי סף רבים ולכן רק לאחר פגישה ביחידת הרישוי ניתן יהיה לדעת אם הנך זכאי להיתר מזורז.

מעקב וניהול תהליך הרישוי:

 • המעקב אחרי הליך הרישוי נעשה על ידי מחלקת רישוי עסקים.
 • עם קבלת בקשתך לרישיון עסק, תבדוק מחלקת רישוי עסקים כי לבקשתך צורפו כל המסמכים הנדרשים. במידה ובקשת הוגשה כנדרש, תמסור לך מחלקת הרישוי אישור על הגשת הבקשה.
 • מחלקת רישוי עסקים תעביר את הבקשה לכל הגורמים אשר אישורם נדרש לשם קבלת הרישיון ותערוך מעקב אחר קבלת תשובותיהם.
 • גורמי הרישוי, יערכו ביקורת בעסקך. במידה והעסק אינו עומד בדרישותיהם תקבל לידך דו"ח כתוב המפרט את הליקויים שנמצאו בעסק, את המועדים הנדרשים לביצוע התיקון ואת דרכי הוכחת ביצוע התיקון.
 • במידה  וגורם אחד או יותר יסרבו לבקשתך, תקבל על כך הודעה מנומקת בכתב ממחלקת רישוי עסקים.
 • במידת הצורך תוכל להיעזר, לצורך תזכורת לגורמי הרישוי, במנהל/ת מחלקת רישוי עסקים שיעמוד לרשותך והם יוציאו במידת הצורך, הפניה חוזרת לגורם הרישוי לזירוז הטיפול.
 • חשוב-  גורמי הרישוי מחויבים לסיים טיפולם בבקשה לרישיון בתוך 30 יום (ובמקרים מסוימים בתוך 60 או 90 יום) ולתת תשובה למחלקת הרישוי. לכן העדר התייחסות מידית מצדך תביא את אותם גורמים להוצאת הודעת סירוב לבקשה לרישיון. סירוב לבקשה לרישיון עסק עלול לגרור הליכי אכיפה.  
 • חשוב - בעלי תפקיד המטפלים בבקשתך לרישיון עושים זאת מכוח סמכותם, אחריותם וחובתם על פי החוק, ביחד עם מוטיבציה לקדם את העסקים בעיר.  לכן אנו מבקשים כי תמלא את דרישותיהם בקפדנות, ובמהירות האפשרית, שמור איתם על קשר אישי, עדכן אותם בכל שלב של ביצוע הדרישות עד לסיום תהליך הטיפול והודעה שלהם כי מולאו כל הדרישות.
 • חובה עליך: להיות אקטיבי. אנו ממליצים כי תיצור  קשר תוך זמן קצר עם נותני האישור וגורמי הרישוי ברשות במקומית, תברר מתי נציגי אותו גורם  מגיעים לביקורת, ותקפיד להימצא בעסק בזמן הביקורת.

עריכת ביקורות העסק:

עם קבלת הבקשה לרישיון אצל נותנו האישור הם מחויבים לתת תשובתם בתוך 30 יום לאשר את הבקשה, לדחות אותה או לקבוע תנאים מוקדמים נדרשים לפני מתן אישורם.

לאחר שבעל העסק ביצע את הדרישות ממנו ודיווח על ביצוע הדרישות  עומדות לרשות נותן האישור 30 יום לערוך ביקורת חוזרת או לאשר את הבקשה ללא ביקורת חוזרת.

לאחר 30 יום בהעדר התייחסות של נותן האישור תוכל רשות הרישוי לראות כאילו תוקנו הדרישות ותוקנו הליקויים לכפוף לקבלת תצהיר בעל העסק על תיקון הליקויים או העברת תצלומים המאשרים תיקון הליקויים.

במידה והערות נותן האישור או גורם הרישוי לא מקובלות עליך ניתן לערער עליהם התוך 20 יום ל"גורם בכיר" במשרד של נותן האישור. בכל משרד ניתן למצא באתר האינטרנט מי הוא הגורם הבכיר אליו יש לפנות בהשגה.

קבלת רישיון עסק

 • עם קבלת כל האישורים לרישיון, תוציא המחלקה רישיון עסק או היתר זמני על פי הצורך.
 • על הרישיון יחתום ראש המועצה או מי שיוסמך על ידו.
 • את הרישיון ניתן לקבל במשרדי מחלקת רישוי עסקים. לבקשתך ניתן יהיה להמציאו לך בדואר רשום עם אישור מסירה או על ידי שליח לבית, או בעזרת שליח.

השגה:

חוק רישוי עסקים קובע כי לבעל העסק עומדת הזכות להגיש "השגה" על דרישות כל אחד מגורמי הרישוי לרבות רשות הרישוי כי כל נותן אישור  חייב לפרסם באתר האינטרנט מי הוא גורם ההשגה אליו ניתן לפנות במקרה של השגה על דירות אחד המבקרים או הממונה על רישוי עסקים במשרד הממשלתי.

הגשת השגה כרוכה בתשלום אגרה בעלות הזהה לאגרת בקשה לרישיון עסק האגרה תשולם לקופת המדינה במקרה של גורם ממשלתי או לקופת המועצה במקרה של השגה על דרישה של רשות הרישוי.

במידה ואינך מוצא את שמו וכתובתו של גורם ההשגה תוכל לפנות למחלקה לרישוי עסקים ולבקש את פרטיו של גורם ההשגה העדכני.

ראש ההמועצה בתפקידו כראש רשות הרישוי  חייב למנות גורם השגה ברשות המקומית. גורם זה יכול להיות בעל תפקיד אחד או למנות וועדה שתדון בהשגות.

הגשת השגה כרוכה בתשלום לקופת העירייה בגובה אגרת בקשה לרישיון.

קבלת היתר זמני:

קיימים מספר מקרים בהם יינתן לך "היתר זמני" ולא רישיון קבוע.

היתר זמני ניתן לתקופה של עד שנה, וניתן להאריך אותו בהתאם להוראות החוק, לתקופה של עוד שנה נוספת. זאת אומרת – היתר זמני יכול להינתן לתקופה כוללת של עד שנתיים.

המקרים הנפוצים של מתן "היתר זמני"-

 • ייתכן וגורם רישוי או נותן אישור אחד או יותר יבקשו לתת לעסק "היתר זמני" לתקופה קצובה של עד שנה ( ניתן להאריך בשנה נוספת) מכמה סיבות כגון: כדי לאפשר לעסק להשלים דרישות.
 • ייתכן ואחד מגורמי הרישוי טרם סיים את טיפולו בעסק  גם לאחר שעברו 30 יום מאז קיבל את הבקשה לחוות דעת. במקרה זה יראו אותו כאילו הוא אישר את הבקשה להיתר זמני. לרשות הרישוי סמכות להחליט לתת לעסק היתר זמני לתקופה שתקבע שלא תתעלה על שנה ולאחר מכן עוד שנה נוספת בהעדר תשובה של נותן האישור.
 • בתום תוקפו של רישיון העסק התקופתי, במידה ונותני האישור אחד או יותר לא יענו
     לבקשה לחידוש ההיתר, תיתן רשות הרישוי לעסק היתר זמני עד לסיום הטיפול בבקשה.
 • במקרה של החלפת בעלות בעסק יהיה על הבעלים החדש להגיש בקשה חדשה לרישיון ולצרף לה תצהיר כי לא חלו כל שינויים בעסק בשטחו ובסוג העיסוק, במידה ומצורף תצהיר לבקשה להחלפת בעלות בעסק שכבר היה לו רישיון לא יידרש המבקש להגיש תכניות חדשות אלא אם המצא שהעסק אינו תואם את התוכניות שאושרו לו בעבר.. הרשות תוכל לתת לבעלי העסק החדשים  היתר זמני לתקופה של עד שנתיים לשם השלמת הליכי הוצאת הרישיון על ידי הבעלים החדשים של העסק.

תוקפם של רישיונות וחידוש רישיון:

חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים קובעים כי עסק יקבל רישיון תקופתי שתוקפו יכול להיות בתוקף ל: שנה, שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים או חמש עשרה שנים.

כמו כן רשות הרישוי תוכל תת לך רישיון זמני לתקופה שלא תעלה על שנה אם אפשרות להערכת השנה בשנה נוספת .היתר זמני ניתן במקרה בו נידרש לעסק זמן לתקן את ליקויים או להשלים דרישות שאינן קריטיות לעסק.
 

האחריות ליזום חידוש הרישיון התקופתי היא על רשות הרישוי. שלושה חודשים לפני תום תקופת הרישיון, רשות הרישוי מחויבת לפנות לגורמי הרישוי השונים ולבקש אישורם להארכת תוקף הרישיון וכן לעקוב אחרי קבלת תשובתם.

במידה ועד תום תקופת תוקף הרישיון לא קבלתה התייחסות רשות הרישוי לחידוש הרישיון יראו את הרישיון שבידך כהיתר זמני לתקופה נוספת עד קבלת התייחסות אחרת מאת רשות הרישוי.

 

עסק החייב בהגשת תצהיר בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש יהיה חייב להגיש תצהיר עדכני גם לפני קבלת הרישיון המחודש.

החלפת בעלות בעסק.

במידה והנך רוכש או שוכר עסק שכבר פועל ברישיון עסק תקף תידרש להגיש בקשה חדשה לרישיון עסק. במידה ולא חלו שינויים בעסק הקודם אליו נכנסת, לא תידרש לצרף לבקשה תכנית עסק אך תידרש לצרף הצהרה כי לא חלו בעסק, במבנה שלו ובסוג הפעילות שלו כל שינוי מהעסק הקודם שפעל במקום. בעקבות ההצהרה תקבל מרשות הרישוי היתר זמני לתקופה שלא תעלה על שנה שבמהלכה יערכו ביקורות בעסק וייבדק העסק כדי לוודא  כי הכול תקין בעסק ומתאים למה שאושר בעבר לחוק ולתקנות תקבל רישיון רגיל על שימך.

החלפת בעלים במקרה של פטירת בעל העסק-

במקרה של פטירת בעל העסק הרשום ברישיון יוכלו אחד מהיורשים בקרבה ראשונה להגיש בקשה לרישיון על שמם לצרף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק מבחינת העיסוק בעסק והמבנה שלו ולקבל מיד היתר זמני לשנה עד להשלמת הסדרת תהליך הרישוי לבעלים החדשים או לחילופין יראו אתו כבעלי הרישיון הקודם בעסק עד תום תקופת תוקפו או עד שנה המוקדם מהשנים..

רשות הרישוי תיתן היתר זמני מידית ללא המתנה לאישורם של גורמי הרישוי אם לעסק היה רישיון או היתר זמני תקף. .

היתר להצבת שולחנות וכיסאות לבתי אוכל:

בתי אוכל שקיבלו רישיון עסק או שנמצאים בתהליך רישוי תקין ללא סירוב או הליך משפטי יוכלו לקבל היתר להצבת שולחנות וכיסאות במדרכה, ברחוב או במעבר הציבורי.
הגשת הבקשה תיעשה במשרדי המחלקה להנדסה על גבי טופס מתאים. הבקשה תועבר לביקורת וחוות דעת מחלקת הפקוח. אם קבלת תשובתם או בתום 30 יום תוציא המחלקה להנדסה היתר לשולחנות וכיסאות.

ההיתר יועבר לחתימת יו"ר המועצה המקומית ויימסר לך ביד, או בדואר או שתוזמן למחלקת ההנדסה למסירתו בצורה ידנית. – העתק האישור יתוייק בתיק בישוי עסקים

נהלי הגשת הבקשה והדרישות המקצועיות מפורטים במפרט האחיד.
(ראה מפרטים אחידים)

הצבת פרגודי חורף לבתי אוכל (קירוי חורף עונתי)

בבאר יעקב נאשר להציב פרגוד חורף מעל שטח הישיבה ברחוב שקיבל היתר שולחנות וכיסאות.

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קבע כי היתר לפרגוד חורף אינו טעון היתר בנייה. אלא רק על פי התב"ע או חוק העזר או נהלי העירייה.

הצבת פרגוד תתאפשר רק מעל שטח שהוצא לו היתר שולחנות וכיסאות.

בעל עסק של בית אוכל המבקש להציב בחורף פרגוד חורף על שטח הישיבה יגיש בקשה להיתר למחלקת ההנדסה ויפעל על פי המפרט האחיד המצורף בזה. לבקשה להיתר יצורף טופס התחייבות בעל מקצוע לבדוק הנדסית את הפרגוד לאחר הקמתו.

הבקשה להיתר פרגוד תועבר לבחינה ואישור מחלקת פיקוח כדי לבדוק שלא ניפגע הציבור ונישמר מעבר פתוח לציבור. האישור ישמר בתיק הרישוי.

(ראה מפרטים אחידים)

הצבת מתקני תצוגה ודוכני מכירה בשטח הציבורי:

יש סוגי עסקים שיש עניין לאפשר להם להוציא לשטח הרחוב מתקני תצוגה וסחורה באופן קבוע או לתקופה מסוימת.

תנאי הצבת המתקנים והעסקים שלהם יותר להציב מתקני תצוגה מפורטים במפרט האחיד המקושר לסעיף זה.

בקשה להיתר תוגש למחלקת פיקוח שתוציא את ההיתר המבוקש בתנאים שמוגדרים במפרט.

הבקשה תוגש במחלקת הפיקוח לצורך קבלת חוות דעתם כי אין בהצבת הדוכן כדי לפגוע בציבור. מחלקה הפיקוח  תשיב תשובה בתוך 14 יום לכל המאוחר.

(ראה מפרטים אחידים)

מפרטים אחידים ודרישות גורמי הרישוי.

מפרטים אחידים משרדי הממשלה.

משרדי הממשלה מחויבים לפרסם מפרטים אחידים לכל פירטי הרישוי.

בפועל משרדי הממשלה לא עומדים במחויבות שלהם ועד היום פורסמו מספר קטן של מפרטים

דרישות מפרטי הממשלה מתייחסים לכל גורמי הרישוי הממשלתיים החייבים לתת אישור לסוג הפריט המדובר .

מפרטי הממשלה נגישים באתר האינטרנט של הממשלה: מצורף קישור
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx

מפרטים אחידים ודרישות של מועצה מקומית באר יעקב .

 

על פי דרישות חוק רישוי עסקים רשות הרישוי מחויבת לפרסם את בדרישות המקצועיות שלה מהעסקים במסגרת הנחיות של הרשות באתר האינטרנט של הרשות.

חלק מהמפרטים ודרישות הרשות שולבו בתוך הנוהל.

בהמשך יינתן קישור למפרטים האחידים של הרשות המקומית שלא שולבו בתוך הנוהל.

 1. דרישות פרטניות מעסקים:
 2. (ראה מפרטים אחידים)
 3. מדיניות אכיפה לעסקים על פי חוק רישוי עסקים.   
 4. (ראה מפרטים אחידים)
 5. רוכלות ניידת בבאר יעקב.
  המועצה החליטה על ביטול רשיונות חדשים של רוכלות ניידת 

המועצה פרסמה את המדיניות הנוגעת לרוכלים בחוק העזר לבאר יעקב (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשז"ו - 2006
 

ראש המועצה ומנהל מחלקת קידום ורישוי עסקים מאחלים לך הצלחה בפעילות העסק ובהשלמת הליכי הרישוי.

צוות מחלקת רישוי עסקים יעמוד לרשותך לכל שאלה או בעיה במאור פנים וברצון טוב לעזור כמידת האפשר.

 

 


[1] על פי הוראות חו קישוי עסקים  רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לגורמים נוספים לשם קבלת אישורם בטרם יינתן לעסק רישיון.