טופס בקשה לרישוי שלט/מודעה

בהתאם לסעיף 2 לחוק עזר לבאר יעקב )שילוט(, התשס"ו - 2006 , המבקש לפרסם שילוט בתחום המועצה, מתבקש למלא את הנתונים הבאים:

פירוט השלט (חובה) שדה חובה
תוכן השלטמיקום/כתובתאורךרוחבשטח
Browser not supported

החלטת ועדת שילוט

לשימוש פנימי בלבד

Browser not supported
Browser not supported