בחוברת המצורפת ניתן להתעדכן בהנחות המגיעים לאזרחים ותיקים 

בתחבורה ציבורית, גופים ציבוריים וכן פעילויות תרבות להנאתכם:

דפי מידע אודות זכויות אזרחים ותיקים (003).pdf