נפילת טילים - ዝወድቁ ሚሳይላት - የሚወድቁ ሚሳይሎች - Падающие ракеты