השגה:

חוק רישוי עסקים קובע כי לבעל העסק עומדת הזכות להגיש "השגה" על דרישות כל אחד מגורמי הרישוי לרבות רשות הרישוי .

כל נותן אישור  חייב לפרסם באתר האינטרנט מי הוא גורם ההשגה אליו ניתן לפנות במקרה של השגה או של הממונה על רישוי עסקים במשרד הממשלתי.

הגשת השגה כרוכה בתשלום אגרה בעלות הזהה לאגרת בקשה לרישיון עסק .

האגרה תשולם לקופת המדינה במקרה של גורם ממשלתי או לקופת המועצה במקרה של השגה על דרישה של רשות הרישוי.

במידה ואינך מוצא את שמו וכתובתו של גורם ההשגה תוכל לפנות למחלקה לרישוי עסקים בטלפון 08-9785353  ולבקש את פרטיו של גורם ההשגה העדכני.

ראש המועצה בתפקידו כראש רשות הרישוי  מינה  כגורם השגה ברשות המקומית. את וועדת רישוי עסקים בראשותה של חברת המועצה – עו"ד שלומית שלנסקי,  שתדון בהשגות.

בבאר יעקב וועדת רישוי עסקים משמשת גם כוועדת השגה.

יו"ר הוועדה הינה חברת המועצה עו"ד שלומית שלנסקי.- מחזיקת תיק רישוי עסקים