לרישום לשנה"ל תשפ"ד לחצו כאן

הקישור לאתר הרישום - לחצו כאן

מידע על הרישום לקראת תשפ"ד ביום 1-9-2023 - לחצו כאן 

חוברת מידע על הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד - לחצו כאן

הרישום לתושבים חדשים - לחצו כאן