הסכמה ואישור הורה חניך להשתתפות בפרויקט חונכות תשפ"ד

במסגרת תוכנית מלגות רשותית, תתקיים בשנת תשפ"ג תוכנית חונכות לתלמידות ביה"ס בית יעקב ע"י סטודנטיות תושבות העיר. החונכת מעניקה לילדה תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך תסייע לילדה לממש את הפוטנציאל הגלום בה, לפתח הערכה עצמית ולשגשג

Browser not supported