דני אורןתפקיד מחלקת הגזברות הינו לקדם את הטיפול בנושאים הכלכליים, תוך יישום החלטות הנהלת  ומועצת המועצה, וזאת בכפוף למגבלות החוק והתקציב.

המחלקה שואפת לקדם תהליכים וכלי עבודה מתקדמים, פיתוח קשר ככל הניתן עם הגורמים השונים  שאיתם המועצה נמצאת בקשרים, לרבות משרדי ממשלה, גורמים בתוך הרשות, תושבי הרשות  ועובדיה.

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דני אורן רו"ח, גזבר המועצה 08-9785312 dani@b-y.org.il
אורלי אהרוני עוזרת גזבר המועצה 08-9785331 gizbarut1@b-y.org.il
נעמי סאל מזכירת מח' גזברות 08-9785312 neomi@b-y.org.il

 

[sub_menu]