אפליקצית הכוורת - SAFE TALK

מאת המרכז ליזמות וחדשנות חברתית של ישראל, מיסודם של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי,

יש צורך בהתקנת האפליקציה על הטלפון של הגמלאי ושל בן משפחה תומך. 
היא משדרת אוטומטית כל שיחה שמתקבלת עם זיהוי ואפשרות לחסימת המספר.

לפרטים נוספים