דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים החלטות
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 31/08/2020
החלטות
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 17/08/2020
החלטות
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 03/08/2020
החלטות
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 27/07/2020
החלטות
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 29/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 29/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 25/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 25/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 25/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 19/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 01/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 01/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 01/03/2020