מעונות יום

ניתן לדווח על אירוע חריג במעונות יום (גם באנונימיות) באמצעות מילוי הטופס הבא:

טופס דיווח

בגיל שנה וחצי על כל 9 ילדים צריכה להיות מטפלת אחת.

ניתן לצפות בתקן מטפלות פרק ילדים בעמוד הבא

לשנת הלימודים תשפ"ד זכאים להרשם ילדים שנולדו בין התאריכים 1.1.2020 לבין 31.12.2020