לקראת פתיחת שנת הלימודים

מחלקת השרות הפסיכולוגי החינוכי הכנו עבורכם הרצאות בזום, שבהן תקבלו כלים מיועצות ופסיכולוגיות להתמודדות עם פתיחת שנת הלימודים.


לפרטים ולקישור להרצאות:
http://bit.ly/EmotionaLsupport