זמני פינוי אשפה ביתית וגזם במהלך חגי תשרי

זמני פינוי אשפה ביתית וגזם במהלך ימי חגי תשרי בשכונות השונות