מירב כהן

עקב מצב התחלואה בבאר יעקב ולמען בריאותכם, עד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הגבייה. 
המענה הטלפוני יתוגבר וכן יינתן מענה בדוא"ל.

 

מחלקת הגביה של מועצה מקומית באר יעקב נותנת שירותי כגבייה לתושבי המקום ולמחזיקי נכסים בה
מחלקת הגביה מטפלת בכל הקשור להכנסות עצמיות של המועצה , בי חיוב המיסים ובאגרות למינהן ובקבלת תשלומים לרבות מיסי ארנונה.

מנהלת המחלקה: גב' מירב כהן

דרכי התקשרות למחלקת הגביה:
טלפון במחלקה 08-9785430 בין השעות: 09:30 - 12:00 וכן בין השעות: 13.00-15.30 בימים א.ב.ד.ה
בימי ג' מענה טלפוני בין השעות: 16:00 - 18:30
טלפון וואצאפ למשלוח הודעות בלבד 050-6682495
מוקד תשלומים ובירורים 0722755434 073-3800916
מייל לפניות הציבור-

byakov.pniyot@milgam.co.il
קבלת קהל במחלקת הגביה:
לזימון תור למחלקת הגבייה לחץ כאן
 

במסגרת השירות ניתן לשלם:
ארנונה ,מים ביוב
אגרות שונות והיטלים
שירותי חינוך ושירותים נוספים

השירותים הניתנים ע"י מחלקת הגביה:
קבלת תשלומים
טיפול בבקשת הנחה בארנונה
בירור חשבונות וקבלת מידע בנושא גביה
רישום בעלים חדשים שוכרים וחילופי דיירים
אישור לטאבו  

על מה משלמים ארנונה ?
חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעור העלאת הארנונה  בצירןף תעריפי ארנונה מינימלית ומקסימלית , מועצת העיר בהסתמך על הנחיות משרד הפנים מחליטה כל שנה על הטלת הארנונה הכללית וקובעת את תעריפיה לפי אזור , סוג הבניין והשימוש בו. 
הארנונה העירונית היה ע"פ מהותה "מס" המשולם לקופת העיריה למימון מכלול שירותים ציבוריים הנדרשים לקיום אורח חיים תקין , אותם מספקת העיריה לתושביה , שירותים אלה כוללים בין היתר
אספקת שירותים שוטפים בתחום התברואה והניקיון , תאורת רחובות ,תחזוקת כבישים ומדרכות , גנים ציבוריים מבנה ציבור , מוסדות תרבות וחינוך ומכלול שירותים ומתקנים אחרים לרווחת תושבי העיר.
הארנונה היא מס חובה עירוני עבור מנעד שירותים רחב ואינה מהווה תשלום תמורת שירות ספציפי כזה או אחר. .אי לכך אין להתנות את החובה לשלמה במתן אותו שירות ,בכלל זה מפגעי רעש , פיתוח סביבתי שטרם הושלם , פעולות הנייה וכו'.כל אלה אינם פוטרים את התושב מתשלום ארנונה .
 

הארנונה באה בקליק
תושבים ובעלי עסקים
מועצה מקומית באר יעקב מזמינה אתכם להצטרף
לשרות חשבון הארנונה במייל
נוח,פשוט, מהיר וידידותי לסביבה .

  לחץ/י תשלום מקוון דרך האינטרנט

הדרכים לאכיפת חובות:
אכיפה

אזרח אשר לא שילם את התשלום הדו-חודשי במועד הנדרש, יחויב בהפרשי הצמדה ובתוספת ריבית צמודה בשיעור 0.5% לחודש על פי חוק. בנוסף לכך, בחלוף 15 יום מהמועד הנקוב בחשבון, תישלח דרישה לתשלום חוב שתכלול את כל החובות שהצטברו בחשבונו .
במידה שלא ישולם החוב למרות הדרישה וההתראה, רשאית המועצה לפעול כנגד החייבים כמפורט בחוק בדרכים הבאות:

  • עיקול משכורת
  • עיקול חשבונות בנק
  • עיקול נכסים
  • עיקול מטלטלין
  • עיכוב יציאה מהארץ
  • עיקול רכב
  • הערת אזהרה על הנכס

כמו כן יחולו על החייב (בנוסף על חובו למועצה) גם הוצאות נוספות כגון: הוצאות המשפט, הוצאה לפועל, הוצאות עיקולים ושכר טרחת עורך דין (כמתחייב בחוק).
מאחר והמועצה אינה מעוניינת להפעיל אמצעי אכיפה ולגרום להוצאות כספיות מיותרות, אנא הסדירו את חובכם בטרם יופעלו נגדכם הליכי גבייה מנהלית או משפטית הכרוכים בתוספת הוצאות.

 

 

מנהלת אגף גזברות - מירי לוין
כתובת: מועצה מקומית באר יעקב, ת.ד. 5, ז'בוטינסקי 2, באר יעקב 70300               
טל': 072-2755434   פקס: 08-9281299  
פניה בכתב - מועצה מקומית באר-יעקב, מחלקת הגבייה ת.ד. 5 באר-יעקב מיקוד :70300 
פניה במייל למנהל הארנונה: 
byakov.pniyot@milgam.co.il

 

תעריפים להקמת מערכות מים וביוב ליום 1.7.2016 – מועצה מקומית באר יעקב

אישור החלטת מליאת המועצה לגבי העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2022

הודעה על בקשת העלאת הארנונה
השוואת מחירי ארנונה לעסקים בערים הסמוכות
הסבר לקבלת פטור מארנונה למוסד - פברואר 2022

חוברת ארנונה 2021

חוברת ארנונה 2019

הנחות בתשלומי הארנונה

 

לטפסים של מחלקת גבייה

קישור להפקת שוברים במייל
 

מירב כהן
מנהלת מח' גבייה
072-2755434