מירב כהןמחלקת הגביה של עיריית באר יעקב נותנת שירותי כגבייה לתושבי המקום ולמחזיקי נכסים בה
מחלקת הגביה מטפלת בכל הקשור להכנסות עצמיות של המועצה , בי חיוב המיסים ובאגרות למינהן ובקבלת תשלומים לרבות מיסי ארנונה.

השירותים הניתנים ע"י מחלקת הגביה:
קבלת תשלומים
טיפול בבקשת הנחה בארנונה
בירור חשבונות וקבלת מידע בנושא גביה
רישום בעלים חדשים שוכרים וחילופי דיירים
אישור לטאבו
שירותי חינוך
שימו לב! בקשות ל
הנחות בארנונה ניתן להגיש עד 31/7/2024

 

מנהלת המחלקה: גב' מירב כהן

דרכי התקשרות למחלקת הגביה:
טלפון במחלקה 08-9785430 בין השעות: 13.00-15.30 בימים א.ב.ד.ה
טלפון וואצאפ למשלוח הודעות בלבד 050-6682495
מוקד תשלומים ובירורים 0722755434 
מייל לפניות הציבור-

[email protected]
שעות קבלת קהל במחלקת הגביה:
ימים א', ב', ד', ה'
משעה 08:15 עד 12:00
ביום ג' מהשעה 16:00 עד 18:30
מחלקת הגבייה נמצאת בקניון באר יעקב, רח' שא נס 17

קומה 2 ליד קופ"ח כללית


קישור לטופס מקוון לעדכון מס' נפשות לצריכת מים

שימו לב פניה למנהל הארנונה תיעשה אך ורק לפקס 073-3800916 ו/או  לדוא"ל [email protected] .

 על מה משלמים ארנונה ?
חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעור העלאת הארנונה  בצירןף תעריפי ארנונה מינימלית ומקסימלית , מועצת העיר בהסתמך על הנחיות משרד הפנים מחליטה כל שנה על הטלת הארנונה הכללית וקובעת את תעריפיה לפי אזור , סוג הבניין והשימוש בו. 
הארנונה העירונית היה ע"פ מהותה "מס" המשולם לקופת העיריה למימון מכלול שירותים ציבוריים הנדרשים לקיום אורח חיים תקין , אותם מספקת העיריה לתושביה , שירותים אלה כוללים בין היתר
אספקת שירותים שוטפים בתחום התברואה והניקיון , תאורת רחובות ,תחזוקת כבישים ומדרכות , גנים ציבוריים מבנה ציבור , מוסדות תרבות וחינוך ומכלול שירותים ומתקנים אחרים לרווחת תושבי העיר.
הארנונה היא מס חובה עירוני עבור מנעד שירותים רחב ואינה מהווה תשלום תמורת שירות ספציפי כזה או אחר. .אי לכך אין להתנות את החובה לשלמה במתן אותו שירות ,בכלל זה מפגעי רעש , פיתוח סביבתי שטרם הושלם , פעולות הנייה וכו'.כל אלה אינם פוטרים את התושב מתשלום ארנונה .
 

הארנונה באה בקליק
תושבים ובעלי עסקים
עיריית באר יעקב מזמינה אתכם להצטרף
לשרות חשבון הארנונה במייל
נוח,פשוט, מהיר וידידותי לסביבה .

  לחץ/י תשלום מקוון דרך האינטרנט

בהתאם להוראת סע' 330טז לחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 151) התשפ"ב ב-2022 מודיעה העירייה בזאת,
כי תלונות נגד חברת הגבייה ועובדיה יש להגיש בכתב לידי מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור, משה מזרחי, באמצעות הקישור הבא:
קישור לתלונות הציבור

אופן בירור התלונה: הממונה על תלונות הציבור יברר את התלונה בהתאם לפרוצדורה הקבועה בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח-2008 בשינויים המחויבים.

כללים לגביית חובות המגיעים לעירייה על פי חוק
מדיניות גבייה והסדרת חובות
עותק של סרגל אכיפה

 

 

מנהלת אגף גזברות - מירי לוין
כתובת: מועצה מקומית באר יעקב, ת.ד. 5, ז'בוטינסקי 2, באר יעקב 70300               
טל': 072-2755434   פקס: 08-9281299  
פניה בכתב - מועצה מקומית באר-יעקב, מחלקת הגבייה ת.ד. 5 באר-יעקב מיקוד :70300 
פניה במייל למנהל הארנונה: 
[email protected]

 

תעריפים להקמת מערכות מים וביוב ליום 1.7.2016 – מועצה מקומית באר יעקב
תעריפי מים 1/1/2024

אישור החלטת מליאת המועצה לגבי העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2022

הודעה על בקשת העלאת הארנונה
השוואת מחירי ארנונה לעסקים בערים הסמוכות
הסבר לקבלת פטור מארנונה למוסד - פברואר 2022

חוברת ארנונה 2021

חוברת ארנונה 2019

הנחות בתשלומי הארנונה

פרוטוקול ניהול אישור עובדי גביה- מיתר
פרוטוקול ניהול אישור עובדי גביה- מילגם

 

לטפסים של מחלקת גבייה

קישור להפקת שוברים במייל