מפרטים אחידים ודרישות גורמי הרישוי.

דרישות מפרטי הממשלה מתייחסים לכל גורמי הרישוי הממשלתיים החייבים לתת אישור לסוג הפריט המדובר .

מפרטי הממשלה נגישים באתר האינטרנט של הממשלה: מצורף קישור
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx

שם המחלקה

כתובת

טלפון

וכתובת email

הוועדה מרחבית לתכנון ובניה מצפה אפק   

 

 

מחלקת איכות סביבה בעיר

 

 

מחלקת תברואה.

 

 

 

משטרה תחנת  רמלה

 

 

וטרינר עירוני

 

 

משרד הבריאות

רמלה

 

 

משרד העבודה

 

 

כיבוי אש

איילון

 

 

פיקוח עירוני

 

 

 

מחלקת הנדסה

 

 

תברואן המועצה