כמה מילות רקע על אתר ביטוח תאונות תלמידים:

הפורטל מופנה להורי התלמידים שיוכלו למצוא בו את כל המידע הנדרש על ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

מטרתנו לתת שירות טוב יותר לתושביכם ולסייע בידם למצות את זכויותיהם בפוליסה.

למען הסדר הטוב נציין כי השירות החדש אינו כרוך בתשלום כלשהו (לא שלכם ולא של ההורים) מעבר לפרמיית הביטוח שמשולמת למבטחת בכל שנה.

מידע על ביטוח תלמידים לפורטל - לחצו כאן