הרישום לחטיבות יחד לביום 14-3-2021 ועד 22-3-2021

הרישום לחטיבת עתיד נווה נחום  - מידע לקראת הרישום - לחצו כאן

חוברת מידע על התיכון -

מצגת עברים לכיתה ז' -