מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

פרוטוקול ודפי החלטות 2019

  פרוטוקול

       

החלטות

הקלטות  

 
  filepdf    פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1           filepdf   דף החלטות ישיבת מועצה מס הקלטת ישיבת מועצה מס' 1  
  filepdf     פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  2         filepdf   דף החלטות ישיבת מועצה מס הקלטת ישיבת מועצה מס' 2  
     פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3            דף החלטות ישיבת מועצה מס' 3    
     פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 4        

   דף החלטות ישיבת מועצה מס' 4  

   
      פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5              דף החלטות ישיבת מועצה מס' 5     
  filepdf פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6            דף החלטות ישיבת מועצה מס' 6    
filepdf  פרוטוקול ודפי ישיבת מועצה מס' 8         filepdf דף החלטות ישיבת מועצה מס' 8    
filepdf  פרוטוקול ודפי ישיבת מעוצה מס' 9         filepdf  דף החלטות ישיבת מועצה מס' 9    
 filepdf פרוטוקול ודפי ישיבת מועצה מס' 10          filepdf  דף החלטות ישיבת מועצה מס' 10    
filepdf פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11         filepdf דף החלטות ישיבת מועצה מס' 11    
filepdf פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12         filepdf דף החלטות ישיבת מס' 12    
 לא קיים פרוטוקול          filepdf דף החלטות ישיבה שלא מן המניין 13    
 filepdf פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14          filepdf דף החלטות ישיבת מועצה מס' 14    
               
עבור לתוכן העמוד