מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

מאגר יועצים

מועצה מקומית באר יעקב מזמינה ספקים/ קבלנים, המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא מטעמה, להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים ו/ או הספקים של העירייה.


כל ספק/ קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי וקבלני העירייה, חייב להגיש הצעתו על גבי טופס ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.


בקשה שלא תמולא כראוי ו/ או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לא תידון.


הבקשות תוגשנה במעטפה סגורה, עליה יצוין: "בקשה לרישום בספר ספקים/ קבלנים", במסירה אישית בתיבת הדואר של מחלקת הרכש בבניין מועצה מקומית באר יעקב,  
רחוב ז'בוטנסקי 1 , או בדואר רשום לפי הכתובת: מועצה מקומית באר יעקב מחלקה לרכש ואספקה.

 

 


  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד