מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

הודעות פרסום בדבר החלטות על התקשרות בפטור ממכרז לשירותי ניהול ו/או פיקוח עם משכ"ל

  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול פיקוח ועדת השלושה
  ועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול פיקוח
  ועדת השלושה דפי חתימות
  פרוטוקול ועדת השלושה - חתום
  פרוטוקול ועדת השלושה רחוב אליהו
  פרוטוקול ועדת השלושה על רחובות איילה ודיזינגוף
  פרוטוקול ועדת השלושה כיכר עופר רמלה
  פרוטוקול ועדת השלושה זבוטינסקי כיכר עופר
  פרוטוקול ועדת השלושה דפי חתימות על איילה דיזנגוף זבוטינסקי כיכר עופר אליהו כיכר עופר רמלה
  ועדת השלושה- מוטמנים 15.3.18 חתום
  ועדת השלושה כלי עצירה מפלסטיק ומתכת
  ועדת השלושה מתן שירותי ניקיון
  ועדת השלושה מכרז לביצוע כבישים פיתוח ותשתיות
  ועדת השלושה - החלטה על התקשרות אספקת מכונות טיאוט
  ועדת השלושה מ-14.6.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה מתקני משחק 33.2017
  ועדת השלושה מ-14.6.18 אספקת מיכלי אשפה 7.2017
  ועדת השלושה מ-14.6.18 שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך...38.2017
  ועדת השלושה מ-15.4.18 אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת 8.2017
עבור לתוכן העמוד