מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

הודעות פרסום בדבר החלטות על התקשרות בפטור ממכרז לשירותי ניהול ו/או פיקוח עם משכ"ל

  החלטות ועדת השלושה מיום 18.2.20 הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות
  החלטות ועדת השלושה מיום 20.5.20 בנושא עובדי נקיון במבני חינוך וציבור
  ועדת השלושה החלטה מיום 11/2/20 תכנון ובניית אולמות ספורט
  ועדת השלושה מיום 15/1/20 שרותי ניהול /פיקוח תכנון ובניית מוסדות ציבור בהיקף של מעל 1000 מ"ר
  ועדת השלושה מיום 27.8.19 מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים (פרסום מיום 8.9.19)
  ועדת השלושה מיום 27.8.19 אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 1/2019 (פרסום מיום 8.9.19)
  ועדת השלושה מיום 16.1.19 ביה"ס אמירים 24 כיתות (פרסום מיום 24.1.19)
  חוזה ניהול מיום 13.12.18 פיתוח נופי ואחזקת גנים (פרסום מיום 9.1.19)
  חוזה ניהול מיום 31.12.18 תכנון, רישוי וביצוע בית כנסת מגרש 322 (פרסום מיום 9.1.19)
  ועדת השלושה מיום 10.12.18 עבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים (פרסום מיום12.12.18)
  ועדת השלושה מיום 5.12.18 - כוח אדם זמני (פרסום מיום 7.12.18)
  ועדת השלושה מיום 25.11.18 תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור (פרסום מיום 7.12.18)
  ועדת השלושה מיום 27.11.18 מכרז למתן שירותי ניקיון 10/2018 (פרסום 29.11.18)
  ועדת השלושה מיום 1.11.18 אספקה התקנה של מחשבים וציוד הקפי (פרסום 7.11.18)
  ועדת השלושה מיום 10.10.18 מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור מס' 10/2018
  חוזה ניהול מיום 5.9.18 ביה"ס יסודי +גנים אילנות מג/2018/2
  ועדת השלושה מ 17.9.18 מכרז הכבישים רחוב אהוד מנור דרך תלמי מנשה מטלה 4.1
  ועדת השלושה מיום 17.9.18 מכרז כבישים פיתוח ותשתיות
  ועדת השלושה מיום 3.7.18 החלטה להתקשר עם "אורבניקס פתרונות ספורטיביים "
  ועדת השלושה מיום 6.8.18 מג/2018/2 24 כיתות + 4 גנים
  ועדת השלושה מיום 18.6.18 למתן הפעלה של תוכניות קיץ
  ועדת השלושה מיום 18.7.18 מכרז 18/2017 3 כיתות
  ועדת השלושה מ- 26.6.18 מטלה 4.2 כביש 4313 ציר כניסה ראשי ל-3
  ועדת השלושה מ-15.4.18 אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת 8.2017
  ועדת השלושה מ-14.6.18 אספקת מיכלי אשפה 7.2017
  ועדת השלושה מ-14.6.18 שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך...38.2017
  ועדת השלושה מ-14.6.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה מתקני משחק 33.2017
  ועדת השלושה מ-15.4.18 אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת 8.2017
  ועדת השלושה מ-14.6.18 שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך...38.2017
  ועדת השלושה מ-14.6.18 אספקת מיכלי אשפה 7.2017
  ועדת השלושה מ-14.6.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה מתקני משחק 33.2017
  ועדת השלושה - החלטה על התקשרות אספקת מכונות טיאוט
  ועדת השלושה מכרז לביצוע כבישים פיתוח ותשתיות
  ועדת השלושה מתן שירותי ניקיון
  ועדת השלושה כלי עצירה מפלסטיק ומתכת
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול פיקוח ועדת השלושה
  ועדת השלושה- מוטמנים 15.3.18 חתום
  פרוטוקול ועדת השלושה דפי חתימות על איילה דיזנגוף זבוטינסקי כיכר עופר אליהו כיכר עופר רמלה
  פרוטוקול ועדת השלושה זבוטינסקי כיכר עופר
  פרוטוקול ועדת השלושה כיכר עופר רמלה
  פרוטוקול ועדת השלושה על רחובות איילה ודיזינגוף
  פרוטוקול ועדת השלושה רחוב אליהו
  פרוטוקול ועדת השלושה - חתום
  ועדת השלושה לאספקה , התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי במסגרת מכרז מח15/2019 (פרסום מיום 24.5.20)
  ועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול פיקוח
  וועדת השלושה מיום 3.12.19 ליסינג תפעולי לרכבי המועצה(פרסום מיום .4/12/2019)
  ועדת השלושה דפי חתימות
  ועדת השלושה מתאריך 27/11/19 אספקה והצבה מבנים יבילים
  חוזה ניהול לכלי רכב בליסינג תפעולי מכרז 25/19 (פרסום מיום 12.1.20)
  החלטת ועדת השלושה לשירותי ניהול ופיקוח (פרסום מיום 3.3.20)
  ועדת השלושה לשירותי ניהול ופיקוח ולבחירת א.ד מתקני משחקים בע"מ (פרסום ביום 16.4.20)
עבור לתוכן העמוד