מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 01/18

 העסקת מנהל כללי למינהלת פיתוח ייעודית  ליישום הסכם גג
 
 
הזמנה להציע הצעות
 
מועצה מקומית באר יעקב (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מועמדים מתאימים להציע את מועמדותם למשרה (נותן שירותים חיצוני) של מנהל כללי למינהלת ייעודית ליישום הסכם הגג של באר יעקב. 
עבור לתוכן העמוד