מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

מכרזיםהזמנה להציע הצעות - המועצה המקומית באר יעקב מתכבדת בזאת לבצע הליך פניה פומבי לקבלת הצעות להשכרת מבנה בבעלותה, ברח' חרוד 1 בבאר יעקב בשטח של כ- 98 מ"ר , המצוי על גבי מקרקעין הידועים כגוש 4040, חלקה 373 בשכונת גני מנחם, לשם הפעלת גן תקשורת, הכול כמפורט במסמכי המכרז.קרא עוד
המועצה המקומית באר יעקב להלן גם המועצה/ ואו המזמינה מתכבדת בזאת לפנות באופן פומבי ולבקש הצעות למתן שירותי לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בתחום המועצהקרא עוד
עבור לתוכן העמוד