מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

מהו רשיון לניהול עסק

מהו רישיון לניהול עסק?

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968,
כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.

רישיון לניהול עסק הינו האישור, הניתן על ידי הרשות המקומית, לבעלים של
העסק הנדון, לפתיחתו ולניהולו בהתאם לתנאים, חוקים ותקנות,
הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו.

חשוב לדעת, התהליך לקבלת הרישיון לניהול עסק מתמשך תקופה ארוכה,
מאחר שהדבר קשור בקבלת אישורים והסכמתם של גורמים רבים
ומתן הסכמתם מותנה בבצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש
לתקנות ולדרישות הגורמים השונים.

זיכרו:
אי ביצוע הדרישות יגרור הוצאת סירוב למתן הרישיון ופתיחה בהליכים משפטיים

עבור לתוכן העמוד