מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

שלבים בקבלת רשיון עסק

שלבים בקבלת רישיון העסק

על בעל העסק או מיופה כוחו להגיע למחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית לפתוח בקשה לרישיון עסק.
הבקשה תכלול מסמכים נלווים שפורטו בחוק:
צילום תעודת זהות של בעל העסק, מנהל העסק, מיופה כוח (אם יש)
ייפוי כוח – במידה ומגיש הבקשה איננו בעל העסק.
אישור בעלות או הסכם שכירות
תעודת עוסק מורשה
תעודת תאגיד / התאגדות ובעלי חתימה – במידה והעסק הינו בבעלות חברה.
 תרשים סביבת העסק-  מפה מצבית ותוכנית עסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך (אדריכל או מהנדס בנין) בחמישה העתקים + קובץ מחשב.
פרשה טכנית – לעסקי מזון
רישיון רכב – לעסקי הובלת מזון
תשלום אגרה
אישור יועץ נגישות

   הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל הבקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו כל המסמכים הנדרשים.
גם אם התקבלה הבקשה (למרות חוסרים במסמכים), רשות הרישוי אינה יכולה להמשיך בהליך הרישוי ללא השלמתם
שלב ב' בחינת הבקשה
הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי מחלקת רישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.
אישור הגשת בקשה אינו מהווה תחליף לרישיון עסק

שלב ג' העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור
הבקשה מועברת על ידי המחלקה לרישוי עסקים לגורמי האישור הרלוונטים:
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "מצפה אפק", כבאות "איילון", איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד החקלאות, וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם  לפתיחת העסק
הערה: כל גורם מאשר/ נותן אישור - יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכך ישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.
שלב ד' בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני
מחלקת רישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור
תשובה חיובית - הרשות המקומית עורכת את הרישיון/היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון
תשובה שלילית של נותן האישור - הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב  על סירוב למתן הרישיון בצירוף מכתב הסירוב של הגורם המאשר/מסרב.
מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור
שלב ה' הנפקת רישיון עסק/היתר זמני
לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים מגורי האישור הרלוונטיים , מחלקת רישוי עסקים תנפיק רישיון עסק/היתר זמני.
היתר זמני יינתן במידה ואחד מגורמי האישור נתן אישור לתקופת זמן מוגבלת
לאחר הנפקת הרישיון /היתר הזמני ראש הרשות יחתום על הרישיון

הערה
רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורים של נותני האישור והגורמים הנוספים.

 

עבור לתוכן העמוד