מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

הוראות להכנת תכנית לעסקי מזון לאישור משרד הבריאות

יש להכין תכנית "גרמושקה" לרישוי עסקים  בחמש העתקים - לא להיתר בניה.

יש חובה למדוד את מבנה העסק בפנים. אין צורך בתכנית מדידה ע"י מודד מוסמך.

מומלץ להעביר למשרד הבריאות לחוות דעת מקדמית.

אין לבצע כל פעולת שיפוץ בתוך העסק, טרם קבלת אישור בכתב על התכנית.


           דף ראשון - פרטים:

 • פרטי העסק: כתובת, טלפון, קומה, גוש ,חלקה, כמות קהל מותרת.
 • מהות העסק: פריט ע"פ צו רישוי עסקים ותיאור כללי.
 • שטח העסק: שטח כללי, שטח תפעול ושטח ישיבה, מס' מקומות ישיבה
 • פרטי בעל העסק: שם, ת.ז., טלפון נייד, מייל.
 • פרטי עורך הבקשה: שם, כתובת, טלפון, מס' רשום בפנקס המהנדסים/ אדריכלים
 • חתימה + חותמת של מכין התכנית.


  דף שני:
 • תרשים סביבה .
 • תכנית המבנה והעסקים הצמודים אליו ברחוב + היטל צד של חזית העסק
 • חתך המראה את גובה המטבח.
 • המיקום המבוקש להעמדת כסאות ושולחנות ע"ג המדרכה, במקרה ומתוכנ


  דף שלישי:
 • תכנית העסק בקנ"מ 100:1 ,כולל מידות.
 • תכנית חישוב שטחים 100:1 ,כולל מידות.


  דף רביעי - תכנית העסק בקנ"מ 50:1 ,כולל מידות
 • חלוקה פנימית: מחסן, מטבח עם מדורי העבודה, אולם מכירה, אזור הגשה, אזור ישיבה וכו'...
 • העמדת ציוד ומספור בטבלה בצד :כיורים, מקררים, מקפיאים, עגלות, שולחנות עבודה, מתקני הגשה חימום / קירור וכו'...
 • סימון פתחי אוורור, ארובה, מתקני מיזוג אוויר ומנדפים ומתקן סינון ריחות ע"פ דרישה בהתאם לעיסוק.
 • מיקום השירותים והמבואה.


  דף חמישי - תכנית סניטרית בקנ"מ של 50:1 ,כולל מידות
 • סימון נקודות ביוב, תעלות ניקוז, כיורים
 • סימון השירותים.
 • חיבור מים וביוב למערכת העירונית.
 • מפריד שומן, במקרה הצורך.
עבור לתוכן העמוד