מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

מנהלת חינוך יישובית ראשונה התכנסה השבוע בבאר יעקב.

המנהלת תעסוק בגיבוש והפעלת בחירה מבוקרת של הורים את בתי הספר הרצויים להם.
מנהלת חינוך מספר 1 התכנסה ביום 31/10/2017 בהשתתפות מנהלות בתי הספר, נציגות הפיקוח, נציגות הורים וגורמי מועצה נוספים.
למנהלת החינוך תפקיד מנהיגותי מהותי בהובלת השינוי הנדרש במסגרת גיבוש של מרחב החינוך העתידי של באר יעקב.
המנהלת היא גוף ארגוני חדש המוקם כנגזרת של מרחב החינוך על מנת לגבש ולממש את החזון החינוכי של באר יעקב.
תפקידי המנהלת הרשמיים מוגדרים בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך, למנהלת יש תפקיד מעצב בכל הנוגע ליכולת להבטיח את התפקוד המיטבי של כל מערכת החינוך במרחב כחלק מהובלת השינוי ולחתור למימוש החזון והוצאתו לפועל.
האתגר העיקרי של המנהלת השנה הוא חיפוש דרך ומציאת פתרונות למצבים מורכבים העולים מתהליך השינוי בישוב . את הפתרונות עליה להתאים לחזון החינוכי של המרחב העירוני ולמערכת החינוך.
בית שאר תפקידי המנהלת הוא אסדרה של מנגנוני הבחירה המבוקרת של ההורים את בתי הספר הרצויים להם על ידי קביעה של עקרונות עבודה ותפיסת הפעלה ברורה לפתיחה של אזורי רישום בישוב תוך שמירה על שוויון הזדמנויות.
שאלות שאִתן המנהלת מתמודדת בגיבוש מודל הבחירה, למשל: באיזה אופן ייפתחו אזורי הבחירה ברשות - באופן הדרגתי או בבת אחת? האם הבחירה תתבצע בין בתי הספר או בין מגמות עירוניות? האם יש לחלק את העיר למרחבים / אשכולות או לאזורי רישום נפרדים? על כל השאלות האלו המנהלת מתבקשת לענות בראשית דרכה. התהליך הראשוני יסתיים בתחילת חודש ינואר בו ידרשו ההורים לתלמידם העולים לכיתה א' לבחור את בית הספר הרצוי להם בישוב.

 

עבור לתוכן העמוד