מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

שירותי קבורה

חברה קדישא הינה חברה העוסקת בקבורת נפטרים, הפועלת בסמכות ובאישור מחלקת הקבורה במשרד ראש הממשלה.

מדינת ישראל באמצעות המוסד לביטוח לאומי מממנת את הוצאות הקבורה של כל אזרחיה.

רוב שירותי הקבורה ניתנים ללא תשלום, לבד משירותים מיוחדים, בתשלום המאושר ע"י המוסד לביטוח לאומי.
 

רישום ללוויה
חברא קדישא מתחילה טיפולה בנפטרים רק לאחר קבלת רשיון קבורה ממשרד הבריאות.
לצורך רישום פרטים מלאים חובה על נציג המשפחה ליצור קשר עם מנהל חברא קדישא ביישוב ולהציג בפניו את רשיון הקבורה וצילום תעודת זהות (כולל ספח).
שעת הלוויה תקבע בהתאם לאפשרויות הלוויות באותו יום.
העברת הנפטר מבתי החולים "אסף הרופא", או "שמואל הרופא" לבית הטהרה בבית העלמין תבוצע ע"י החברא קדישא ללא תשלום. העברת נפטרים שלא מהמקומות שצויינו תבוצע באמצעות אמבולנס פרטי בתשלום לאמבולנס ע"י המשפחה.
על המשפחה לוודא הצורך בסידורים מיוחדים בזמן העברה.

שמירת מקום לבן זוג/קרוב
המשפחה המעוניינת לשמור בתשלום חלקת קבר בסמוך לקבר הנפטר ז"ל עבור בן זוג או קרוב אחר עליה להגיש בקשה במשרד ולהסדיר התשלום תוך 30יום מיום קבורת הנפטר.
חברא קדישא לא תהיה אחראית לשמירת המקום מעבר לאמור בסעיף הקודם.
התשלום עבור החלקה השמורה יתבצע במשרדי החברא קדישא בלבד בהתאם למחירון התקף ביום התשלום.

סדרי ההלוויה
הלווית הנפטר מתבצעת בבית העלמין ונפתחת באזכרה באולם הטהרה בשעה שנקבעה.
מנהל בית העלמין, הוא האחראי לניהול האזכרה והלויה.

 • משפחה המעונינת באמירת דברי הספד/פרידה ע"י נציג משפחה או אחר תודיע על כך למנהל בית העלמין קודם תחילת הלוויה.
 • משפחה המעונינת ברב מעדה מסויימת שינהל את האזכרה, עליה לתאם זאת עם מנהל החברא קדישא
 • להסרת ספקות מודגש כי הסמכות הבלעדית לקביעת מנהל האזכרה היא בידי מנהל החברא קדישא או נציגו.
 • משפחה המעונינת במסלול לוויה חריג (יציאה מהבית) עליה לוודא את ההשלכות לסדרי ההלוויה, וכמו כן תחוייב המשפחה בתשלום בהתאם למחירון התקף ביום ההלוויה.

בירורים הלכתיים ונושאים שלאחר השבעה
משפחות המבקשות לקבל תשובות הלכתיות לענין הקבורה, השבעה וימי האבל יכולות לפנות לרבני היישוב משרד המועצה הדתית.
אישורים לישיבת שבעה עבור מקום העבודה, ינתנו במשרדי החברא קדישא רק למשפחות שיקירם נקבר בבאר-יעקב.

 

שמירת קבר מחיים או קבורת נפטר מחו"ל
בנוסף לאמור לעיל (לגבי שמירת מקום לבן-בת זוג) ניתנת אפשרות לבקש לשמור מקומות בתשלום לקבורה לאחר מאה ועשרים.
כל פניה בנושא זה תטופל בהתאם להנחיות והחלטות הנהלת החברא קדישא והתשלום יבוצע לפי המחירון התקף במשרדי החברה קדישא בלבד תמורת קבלה.
תעודת שמירת החלקה תמסר לאחר פרעון כל התשלום.

לגבי נפטר/ת מחו"ל יקויים הנוהל הרגיל והמחירון שלפיו יבוצע התשלום הינו מחירון תושבי חו"ל.
הסדרי ההובלה לגבי נפטר/ת מחו"ל עד לבית העלמין יבוצעו ע"י המשפחות.
מכתב האישור לקונסוליה ימסר למשפחה ע"י החברה קדישא רק לאחר הסידורים והתשלומים הדרושים

 

מצבות

 • זכותה של כל משפחה לפנות לכל קבלן מצבות שברצונה.
 • יסוד המצבה נבנה ע"י החברא קדישא והתשלום בגין היסוד יבוצע בבנק הדואר.
 • חברא קדישא אינה מאשרת הקמת מצבות שלא עפ"י רוח ההלכה ובמידות חריגות.
 • חברא קדישא אינה מאשרת הקמת עמודים, עציצים וכדומה ליד הקבר באופן שלדעתה מפריע הדבר למעבר בין הקברים.
 • מצבות ואביזרים אחרים שיבנו שלא בהתאם להוראות יפורקו על חשבון המשפחה.
 • אין החברא קדישא אחראית על בניית וטיב המצבה והיא מציעה למשפחה לדרוש מהקבלן המבצע תעודת אחריות.

שירותים הניתנים ע"י חברא קדישא ללא תשלום

 • העברת הנפטר מהבית או מבתי החולים "אסף הרופא" "שמואל הרפא" בלבד.
 • אחוזת הקבר לנפטר
 • טהרת הנפטר ובד לתכריכים רגילים.
 • רב עורך האזכרה
 • כריית הקבר וכיסוי בעת הקבורה.
 • מרצפות בבניית הקבר הפנימי
 • לוחית עם שם הנפטר .


השרותים הבאים הניתנים ע"י החברא קדישא כרוכים בתשלום ע"י המשפחה

 • מסלול לוויה חריג (יציאה מהבית).
 • תכריכין מיוחדים.
 • הובלת נפטרים מבתי חולים שאינם בתחום השיפוט, ומשדה התעופה - בן גוריון.
 • כל התשלומים הנגבים ע"י חברא קדישא נעשים אך ורק בקופת החברה ותמורת קבלה רשמית בהתאם למחירון הקבוע מעת - לעת.
עבור לתוכן העמוד