מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

יועצת משפטי

 

בתפקיד היועץ המשפטי של המועצה
מכהנת עו"ד אילנית הומינר.

ימים ושעות מענה טלפוני:

יום ב', ד', בין השעות: 08:30 - 13:00.

פגישות בתיאום טלפוני מראש. 

טל': 08-9785417  פקס: 08-9281595

 

היועץ המשפטי של המועצה המקומית פועל מכוח סמכויות המעוגנות בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו –1976.
 
תפקידו של היועץ המשפטי הוא ליתן יעוץ וחוות דעת למועצה על מחלקותיה השונות, לרבות יעוץ למליאת המועצה, הועדות השונות והועדה המקומית לתכנון ולבניה.
בנוסף לייעוץ משפטי שוטף, עוסקת היועץ המשפטי בניסוח ועריכת חוזים, ייצוג המועצה בהליכים שיפוטיים בפני בתי המשפט, בערכאות השונות, בתי משפט השלום, המחוזי, העליון ובבג"צ. ו גם בפני ועדת הערר לענייני ארנונה ובפני ועדת הערר לענייני תכנון ובניה ומוסדות התכנון השונים.
 
היועץ המשפטי של המועצה המקומית משמש גם כתובע בשם המדינה, מכוח הסמכה שקיבל מהיועץ המשפטי לממשלה ופועל בכפוף להנחיותיו.
בתפקידו כתובע, מגיש כתבי אישום כנגד המבצעים עבירות לפי חוקי העזר העירונים, חוק התכנון והבניה ביצוע עבודות בניה ללא היתר, בסטייה מהיתר, שימושים חורגים, הפרות צווים מנהליים ושיפוטיים, וכן בעבירות לפי חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון בניגוד לתנאי הרישיון ובעבירות של הפרת צווים מנהליים ושיפוטיים, וכן בעבירות לפי חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון בניגוד לתנאי הרישיון ובעבירות של הפרת צווים.

 

עבור לתוכן העמוד