מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבות מועצה קבצי PDF

  ישיבת מליאה מס 2
  ישיבת מליאה מס 3
  ישיבת מליאה מס 4
  החלטת ישיבת מועצה מס 4
  ישיבת מליאה מס 5
  החלטת ישיבת מועצה מס 5
  ישיבת מועצה מס 6
  החלטת ישיבת מועצה מס 6
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 7
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 8
  ישיבת מליאה מס 10
  החלטת ישיבת מועצה מס 10
  ישיבת מליאה מס 11
  ישיבת מליאה מס 12
  החלטת ישיבת מועצה מס 12
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 13
  ישיבת מועצה מס 14
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 16
  ישיבת מליאה מס 17
  החלטת ישיבת מועצה מס 17
  ישיבת מליאה מס 18
  החלטת ישיבת מועצה מס 18
  ישיבת מליאה מס 25
  החלטת ישיבת מועצה מס 25
  החלטות ישיבת מועצה מס 24- 25
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 27
  החלטות ישיבת מועצה מס 27
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 28
  החלטת ישיבת מועצה מס 28
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 29
  החלטות ישיבת מועצה מס 29
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 30
  החלטות ישיבת מועצה מס 30
  החלטת ישיבת מועצה מס 31
  החלטת ישיבת מועצה מס 32
  החלטת ישיבת מועצה מס 33
  החלטת ישיבת מועצה מס 34
  החלטת ישיבת מועצה מס 35
  החלטת ישיבת מועצה מס 36
  החלטת ישיבת מועצה מס 37
  פרוטוקול ישיבת מועצה מס 41
  פרוטוקול ישיבה 46
  פרוטוקול ישיבה 47
  פרוטוקול ישיבה 49
  פרוטוקול ישיבה 50
  דף החלטות ישיבת מועצה 51 22.3.2017
  דף החלטות ישיבת מועצה מס 52 -22.3.2017
  פרוטוקול ישיבת המועצה מס 59
  פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 63-64
  פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 66
  פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 67
  דף החלטות 60
  דף החלטות ישיבה 59
  דף החלטות ישיבה 63+64
  דף החלטות ישיבה 65- 24.1.2018
  דף החלטות ישיבת מועצה 61+62
  דף החלטות ישיבת מועצה מס 66
  דף החלטות ישיבת מועצה מס 67 מתאריך 28.3.18
  דף החלטות 57
  דף החלטות 56
עבור לתוכן העמוד