מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

מכרזים ודרושים

מועצה מקומית באר יעקב מזמינה ספקים/ קבלנים, המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא מטעמה, להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים ו/ או הספקים של העירייה.


כל ספק/ קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי וקבלני העירייה, חייב להגיש הצעתו על גבי טופס ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.


בקשה שלא תמולא כראוי ו/ או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לא תידון.


הבקשות תוגשנה במעטפה סגורה, עליה יצוין: "בקשה לרישום בספר ספקים/ קבלנים", במסירה אישית בתיבת הדואר של מחלקת הרכש בבניין מועצה מקומית באר יעקב,
רחוב ז'בוטנסקי 1 , או בדואר רשום לפי הכתובת: מועצה מקומית באר יעקב מחלקה לרכש ואספקה.

 

טפסים להורדה

 

   טופס בקשה להצטרף לרשימת הספקים  

                                                                                         
   טופס בקשה קבלנים מטעם חברה  
  
   טופס קבלנים שותפות   

 

  קבלנים וספקים הרשאים להשתתף במכרזים  

 

 

פרסום מכרזים ודרושים    
 

עבור לתוכן העמוד