החל מימיה הראשונים שימשה באר-יעקב כמוקד קליטה לעולים החדשים שהגיעו למדינה הצעירה מכל פזורות הגולה.
בשנות ה-50' הוקמה בבאר-יעקב מעברת העולים הגדולה ביותר במדינה, אשר חלק מדייריה הפכו לתושבי באר-יעקב והשתלבו היטב בחיי הקהילה ובהנהגת היישוב.
לאורך כל השנים נקלטו בבאר-יעקב עולים חדשים מארצות מוצא שונות.


באר-יעקב הינה דוגמא להגשמה ציונית של קליטת עלייה ושילובה בחיי הקהילה, אשר הינה מאבני היסוד של מורשת היישוב. בכל שנות קיומה קלטה באר-יעקב גלי עלייה מכל תפוצות ישראל, כאשר בכל תקופה הותיקים יותר קולטים את אלה החדשים הבאים בשעריה.
תושבי באר-יעקב הותיקים מסייעים בקליטת העלייה מתוך אמונה כי זהו תהליך המוסיף לחוסנו ולביסוסו של היישוב.

בצד העלייה קיימת גם הגירה פנימית של תושבים ישראלים מגוש דן ומערי השדה, אשר בחרו לבנות את ביתם בבאר-יעקב בשל יופיה, תכנונה המודרני, נגישותה ואיכות החיים בה.
מוקד הקליטה בבאר-יעקב הינו מנהלת שהוקמה במיוחד על ידי משרד הקליטה ואשר קיימת רק ב-20 יישובים ברחבי המדינה.

מטרת העל של המוקד הוא: טפול באוכלוסיית העולים החדשים מאספקטים מגוונים:

 • הרחבת מעגל הפעילים בקהילה, העצמתם והגדלת מעורבות בחיי השכונה והבניית ארגון קהילתי (וועדי שכונות).
 • שילוב תרבותי בסביבה רב תרבותית בין עולים לותיקים.
 • שיפור תדמית השכונות כלפי חוץ וכלפי פנים.
 • חיזוק פרט ומשפחה – פיתוח שירותים לאוכלוסיות חלשות / מיוחדות.
 • שילוב נציגי השכונות בוועדות (וועדת חינוך, קליטה, רווחה וכו').
 • הקמת פורום עירוני שבו כל הנציגים משתלבים על מנת ליצור איחוד אמיתי כשותפים מלאים בשיטת עבודה "השולחן העגול".
 • לגרום להעצמה קהילתית ושמירת אינטרסים של העדה.
 • יעדים מרכזיים של המוקד:
  העצמה, ליווי והדרכה, לימודי שפה, טרום הכשרה, והשמה בעבודה, תכניות נוער בנושא העשרה ושעות הפנאי.

תחומים מרכזיים בהם מסייע המוקד לעולים:

 • אולפן עברית
 • סדנא לפעילים.
 • שילוב עולים.
 • מניעת אלימות.
 • תקשורת בקליק.
 • קורס בדק בית.
 • חושבים מדע.
 • קייטנות קיץ.
 • בית חם לנערות.

טבלת אנשי קשר - עליה וקליטה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ברוך בוגלה רכז קהילה עלייה וקליטה 08-9256371

קבלת קהל:

בימים א'-ה', שעות: 08:00 - 13:00
טלפון : 08-9281506  פקס: 08-9208084
פקס מוקד קליטה: 08-9153591