גזברית המועצה - רו"ח מירי לוין

תפקיד מחלקת הגזברות הינו לקדם את הטיפול בנושאים הכלכליים, תוך יישום החלטות הנהלת  ומועצת המועצה, וזאת בכפוף למגבלות החוק והתקציב.

המחלקה שואפת לקדם תהליכים וכלי עבודה מתקדמים, פיתוח קשר ככל הניתן עם הגורמים השונים  שאיתם המועצה נמצאת בקשרים,                                     
לרבות משרדי ממשלה, גורמים בתוך הרשות, תושבי הרשות  ועובדיה. 

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רו"ח מירי לוין גזברית העירייה 08-9785312 [email protected]
לריסה גזרוב עוזרת גזברית העירייה 08-9785331 [email protected]
מור רחמים מזכירת מח' גזברות 08-9785312 [email protected]
עו"ד הדס גלר ממונה נכסים והתקשרויות 08-9785333 [email protected]